İMTİHAN SONRASI

Jun 28, 2021

Sevgili imtihana giren evlat ve aile yakınları.
 
Birinci geçit bitti.
İkinci geçite geldik.
 
Bu ikinci birinciden daha mühim ve ehemmiyetlidir.
Çünkü imtihanın nasıl geçti diği yoruma göre gelir, öyleyse yoruma
sorgulamaya girmemek gerekir.
 
Bizler görev ve vazifelerimizi en güzel şekilde üstümüze düşen kadarını
yaptığımıza inandık mı, inandık.
 
İnançın ve inanmanın bir sürecide, devam ettiğini bilmiş olmaktır.
Öyle değil mi, doğrusu bu biliyoruz.
 
Lakin yorum ve bekleyişte kurduğumuz kelam ve cümlelerin 
bunu doğrulaması gerekir.
 
İşte o vakit ikinci geçitte yürüş başlar.
Güzel temennilere ve duaya devam.
Her şey yeni bir boyuta girdi.
Orada tek Bilgelik, Allahu Teala’ya güvenme ve teslimiyeti
görme ve hissetme var.
 
Lütfen ! Yusuf yüzlü evlatlar ve aile yakınları.
Ümit, umutla birlikte gelir.
Sizin için takdir edilen, ihtiyaç er geç size gelicek. 
 
Şu andan itibaren ah of demeyin. 
Elhamdulillah bir tarih yazıldı mı yazıldı. İmtahan kayıtında evlatların
…..(isimleri )yazıldı, tarih yazdı.
 
Rabbimiz bu tarihi nasib etti mi etti. O vakit gelecek güzelliği de
en güzel şekilde İhsan edicek, inşallah.
 
Çünkü bizim tek sahibimiz bizi bizden iyi bilir ve ihtiyaçı görür ve ulaştırır.
Nasibde olmasada Ümit’in gölgesinde tek sığınacak beldemiz hakkın
kendine yalvarışımız olması,
sevgi ile sevgiliden istemek, ihtiyaçı İhsan edicektir, subhanallah.
 
Çünkü Allahu Teala yarattığı kulları ve bizleri ve emanet verdiği varlıkları
çok çok sever ve seviyor.
Bizlerde onu çok çok sevdiğimizi güven ve teslimiyetle belgelemeliyiz.
 
İşte şimdi belge hazırlama vakti. Kulluğun şuuru bize
bunu söyleticek ve yaşatıcak,
inşallah. Maşallah. BerekAllah. Elhamdulillah.
 
Her şey sevdiğiniz ve istediğiniz gibi çok güzel olsun.
 
Muvaffakıyet Allah’tandır.
Bunu çok söyleyelim inşallah.
 
MÜDAVİ