İmtihan saati yapılacaklar

Jun 26, 2021

İMTİHAN Saatinde aile yakınların duası.
 
Öncelikle ilk  yanında olan evden gönderirken bu duayı 3 defa okur,
sağına, soluna tekrar sağına.(kendisinde okuyabilir)
 
“Bismillahi birsin ve billahi nursun yüz yirmi altı bin ayetül kürsi,
Filan …..kızı veya oğlunun etrafında dursun.”
(imtihana giriş saati ne kadar ara ara söyler.
 
10,15 sen sonra bitişe kadar şu dualar la desteklenir.
 
Teslimiyet duası.
“Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî.”
 
MA'NASI: 
"Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı 
bütün kötülüklerden, 
koruması için Allah'a emânet ederim."
 
Hızır as duası.
“Allahumme, Bi Fadlike ve ihsanike Aleyye inneke EnterRaufurRahim."
 
yardım isteme duası.
“Allah Allah gurbeti, ya Resullallah ferriç kurbeti.”
 
Kolaylaştırma duası.
“Bismillahirrahmânirrahîm
Vallahü ğâlibün alâ emrihî”
 
 
Not. Dualar 171 defa okunma sırrına vakıf olmak lazım inşallah.
 
“Muvaffakiyet Allah'tandır.”