Bir Müslüman gencin sevgilisi olur mu?

Aug 22, 2017

1- HAYA PERDESİNİ YIRTAR

“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz.” (Nur, 24/31)

2- KENDİNE YAPILMASI İSTENMEYEN BAŞKASINA DA YAPILMAMALI

Kişi nasıl kendi kızının, kardeşinin, ablasının sevgilisi olmasını istemez ise karşısındaki hanımın da birilerinin kızı, ablası, kardeşi olduğunu unutmamalıdır.

3- İYİ BİR EŞ ADAYI OLAMAZLAR

Hiçbir iffetli kimse daha önce birçok sevgilisi olmuş ve bundan tevbe etmemiş bir kimse ile evlenmek istemez. Tevbe etmek ise kat’i suretle pişman olup bir daha aynı günaha düşmemek ile mümkündür.

‘Kötü kadınlar kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar, temiz erkeklere; temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır…’ (Nur, 26)

‘Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.'(Bakara, 160)

4- İYİ BİR ÖRNEK OLAMAZLAR

Temiz bir geçmişe sahip olamayanlar ileride evlatlarına öğüt vermek istediklerinde onlara örnek olabilecek temiz bir geçmiş sunamazlar. Ayrıca -Allah muhafaza- sevgilisi olmuş evladına bunun yanlışlığını anlatmak isterken, onun ‘Senin sevgilin yok muydu?’ sorusuna olması gereken cevabı veremezler.

5- DOKUNMA, ÖPME GİBİ FİZİKİ OLARAK YAKINLAŞMALARA MEYLEDİLEBİLİR

Birçok kişi tarafından bu hususlar normal karşılansa da, birbirine namahrem olan erkek ve kadının birbirine dokunması büyük günahlardandır.

“Sizden biriniz, başına iğne ile dürtülmesi kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır.” (Taberâni , Mucemu’l Kebir, 20 / 212)

6- BİR İNSAN HAKKINDA KURULAN HAYALLER, ESPRİLİ VE ROMANTİK KONUŞMALAR, BAKIŞMALAR CİNSEL ARZULARI UYANDIRIR

Efendimiz (a.s.m.) buyurmuştur: “Mahremiyet sınırlarını aşıp taşarak cinsel hislerini ayaklandıran insan, aklının ya tümünü ya da üçte ikisini kaybetmiş gibidir!” (Keşfü’l-Hafa, 2/129)

7- EVLİLİĞİN HEYECANINI SÖNDÜRÜR

Evlenmeden önce konuşmalar, gülmeler, gezmeler, eğlenmeler kısacası birbirine bu denli yakınlaşmak kişilerin evlendikten sonrasına dair beklentilerini karşılayamaz. Hayâ çerçevesinde birbirlerini tanıyıp evlenen kişiler ise en güzel anlarını helal çerçevede gerçekleştireceklerinden bu onların heyecanına heyecan katacaktır.

8- İNSANLARI GÜNAHA TEŞVİK EDEBİLİR

Bir insan sevgilisi olduğunu alenen beyan eder, bu durumdan hoşnut olduğunu insanlara sürekli gösterir, sosyal medyada en mutlu(!) fotoğraflarını paylaşırsa diğer insanları da böyle bir arayışa sürüklemiş ve onların günahını da üstlenmiş olur.

İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Nur, 19)

“İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.” (Müslim, Zekât 69)

9- HADİS-İ ŞERİFLERDEKİ 'MÜJDELENEN GENÇ' OLMAKTAN UZAKLAŞTIRIR

Efendimiz aleyhissalatu vesselam’ın arşın gölgesinde gölgelenecek yedi gruptan bahsettiğinde ikinci grup, “Rabbine ibâdet yolunda büyüyüp serpilen gençtir” ki, bu gruba girmek her gencin elindedir. Nefsini günahlardan koruyan, bilhassa zamanın fitne ve fesâdından kaçınan, hevâ ve hevesine uymayıp, gençliğini Allah yolunda ve Ona ibâdette geçiren genç, bu büyük müjdeye nâil olacaktır.

10- ZİNAYA YAKLAŞTIRIR

“Zinâya yaklaşmayın! Çünkü o şüphesiz hayâsızlık ve kötü bir yoldur.” (S. İsrâ 32)

Farkındaysanız burada zina işlemeyin denmiyor, zinaya yaklaşmayın deniyor. Şüphesiz zinaya yaklaşmak da erkek ve kadının kendini birbirinden sakındırmaması ile olacaktır.

“Âdemoğluna zinâdan nasibi yazılmıştır. Buna mutlaka erişecektir. Gözlerin zinâsı bakmaktır, kulakların zinâsı dinlemek, dilin zinâsı konuşmak, elin zinâsı tutmak, ayağın zinâsı da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Ferc (cinsel organ) ise bunu ya uygular veya reddeder.” (Müslim, Kader: 21)

11- AŞIK OLUP DA SABREDEN ÜSTÜNDÜR

Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir. (Deylemi)

-Suffagah-