Sevval ayinda kaza oruclarini tutarsak 6 gun, yine sevval ayinda tutulan nafile orucu sevabi alirmiyiz? Yoksa kazayi ayrimi tutmaliyiz?

Aug 10, 2012