Çocuğunuzu nasıl yetiştirmelisiniz? Dikkat! Fazla sevgi bencilleştiriyor.

Apr 17, 2012

ÇOCUĞUN EN CİDDİ İŞİ OYUNDUR

0-7 yaş dönemi çocuklarda somut düşünce ağırlıklı olduğu dönemdir. Soyut düşünce yapısı henüz oluşmamıştır. Bu dönemdeki çocuk oyunu gerçek gibi kabul eder. O nedenle onun için en ciddi iş oyundur. Yaşadığı her türlü olayı oyun dünyasında tekrarlar. Taklit yöntemiyle bilgileri belleğine kaydeder. Oyun ciddi iştir o nedenle. Eğer aile bireyleriyle oyun oynarsa çocuk duygusal ve sosyal bağları o kadar iyi ve güçlü olur. Hep televizyon karşısında ya da arkadaşlarıyla oynarsa aileye ilişkin izler çocukta az olur.

OYUNA ANNE-BABA DA KATILMALI

Çocuk için oyun önemliyse aile için de aslında oyuna dahil olmak önemli olmalıdır. Bu yapılırsa çocuk anne ve babaya karşı sevgi tohumları eker. İleri yaşlarda anne ve babayı göz ardı etmeyen bir çocuk yetişir. Aksi halde anne ve babayı aramayan çocuklar büyür. Ebeveynlere uyarım oyun dünyasında anne babanın yeri olmalı kesinlikle. Çocuğa iyi bir eğitim ona bırakılacak en önemli mirastır. Oyun deyip küçük görmemek gerekiyor.

ÇOCUK EĞİTİMİNDE SINIR NE OLMALI?

Ego psikolojisiyle uğraşanlarda çocuğa hayır demeyin gibi bir akım var. İnsanı kutsallaştıran bir akımın etkisini görüyoruz burada. Bu akım özgürlük ve özgüven oluşumu için sınır koyma taraftarı değildir. Bu yönde eğitilen çocuklarda doyumsuzluğun ortaya çıktığı gözlendi. Doyumsuz, madde kullanan çocuklar ortaya çıktı. Her istediğine evet denilen çocukların arzu ve dürtüleri kontrol etmede beceri kazanamadıkları tespit edildi. Özgülük ve sorumluluk dengesi çok önemli. Bunun için beklenti düzeyini gerçekçi sınırda tutmak gerekir çocuğun.

SIRADAN ŞEYDEN ZEVK ALABİLEN ÖMÜR BOYU MUTLU OLUYOR

Beyin eğitilirken sıradan şeylerden zevk alma öğretilince o insan hayatı boyunca mutlu olur. Bu zordur ama bunu beceri olarak öğrenince kişi hayatında mutlu olur. Çay içmekten mutlu olabilmeli insan.

SEVGİ HASTA EDİYOR BENCİLLEŞTİRİYOR

Her şey gibi sevgide çocuğa dozunda verilmeli. Aksi halde sevgi hasta eder kişiyi. Dozu kaçtığında zarar verir. Sevgi temel ihtiyaç ancak fazla verildiğinde kolunu dahi kıpırdatmayan çocuklar ortaya çıkar. Mesela obez sınırına gelmiş bir çocuk anne hala elinde tabak çocuğun arkasında yedirmek için mücadele ediyor.

Aslında bunu anne kendini tatmin için yapıyor farkında değil. Bu sevgi nükleer enerji gibi bir şey sınır koymazsanız zarar verebiliyor. İyi kullanıldığında fayda sağlayacağı gibi aksi halde çocuğun bencilleşmesine neden olabiliyor.