Merdivenle Çıktı

Birkaç papaz aralarında; Hazreti Muhammed göğe çıktıydı, çıkmadıydı, çıktıysa nasıl çıktı gibi bir takım yersiz tartışmaya girmişler. En sonunda göğe çıkması imkânsız, fakat biz bunu gidip bir de hocadan soralım diye Nasreddin merhumun yanına gelip:

— Hoca, bizim bir meselemiz var. Bu hususta bize yardım eder misin? demişler.

Hoca:

— Etmez olur muyum? Hele bir meseleyi söyleyin, demiş. Papazlar:

— Siz, Peygamberimiz Mi'rac'a çıktı diyorsunuz. Göğe nasıl çıktı? demişler.

Hoca merhum:

— Hay Allah iyiliğinizi versin. Bundan basit ne var. Sizin Peygamberiniz Hazreti İsa'nın dayadığı merdivenle çıktı, demiş.

Yorumlar

(X)
Kapat
-->