“CARPE DİEM” (AN’I YAŞA)

“CARPE DİEM” (AN’I YAŞA) FELSEFESİNE İSLAM GÖZLÜĞÜ İLE BAKMAK
 
Carpe diem, "Anı yaşa", "Günü yakala", "şu anın tadını çıkar" gibi anlamlara gelmektedir. Latin edebiyatının ünlü ozanı Hortoius’un bir dizesinde geçen “gününü gün et”; “zamanın tadını çıkar” ya da “günü yakala” anlamındaki ifadesinden çıkmıştır. 
 
“Carpe Diem” in felsefesi çoğunlukla anlaşılmak istendiği gibi ifade edilmiştir. Açıkçası bu ve benzeri terimlerde insanlar işine geldiği gibi yorumlamaktadırlar. Sözü edilen durum “amaçsız, gayesiz yaşa, geçmiş için kafa yorma, gelecek için plan yapma, o anda içinden nasıl geliyorsa öyle davran” olarak anlaşılmamalıdır.(1)
 
           “Materyalist” ve  “Hazcı” düşünceye sahip olan insanlar bu ifadeyi hayat felsefelerinin köşe taşı olarak kullanırlar. -Gününü gün et, -nasıl olsa toprak olmayacak mıyız? An’ı yaşa haram helal demeden her türlü lezzeti tat, gibi nefse cazip gelen sözler aslında ahirete olan iman zafiyetinin neticeleri olarak dilden dökülen itiraflardır.
 
    “Carpe Diem” esasen, yaşadığın günü kavra ve anı dolu dolu yaşa demektir. Her vakit ecel celladının gelebileceğinin farkındalığıyla, geçen her bir saniyenin Ömür Sermayesinden gittiğinin bilinciyle, faydalı olma şuuruyla anı yaşamayı esas alan felsefedir “Carpe Diem.”
 
İçinde bulunduğun vaktin kıymetini bilerek Mevlana’nın diliyle ; 
 
"Dün, dünle gitti cancağızım!  
 
Her gün yeni bir yerden geçmek ne iyi,
 
Her gün yeni bir yere konmak ne güzel, 
 
Bulanmadan, donmadan akmak ne ala!
 
Dün, dünle gitti cancağızım! 
 
Neler söylemek gerekirse düne ait, 
 
Bugün yeni şeyler söylemek lazım." (1) diyerek “iki günü eşti olan ziyandadır” düsturunu kendine rehber edinerek yenilenmenin, tazelenmenin adıdır “Carpe Diem”
 
"Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. 
 
Yarın ise senin elinde senet yok ki, ona maliksin. 
 
Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. 
 
Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at.
 
Hem bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. 
 
Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. 
 
Zira herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus âlemi var. 
 
Hem o âlemin keyfiyeti, o adamın kalbine ve ameline tâbi'dir." (2) 
 
Bediüzzaman Hz’lerinin ifadesiyle belli vakitlerde eda edilmek suretiyle ÖZ-GÜR leşmenin, KUL olmanın, zülumatla geçebilecek zamanı “Nur”landırmanın adıdır “Carpe Diem”
 
Bu anlayış çerçevesinde ANI YAKALA’ maya varmısınız?
 
1- blg milliyet cm.tr/31/08/2007
2- Mesnevi-i Şerif 
3- Sözler/273
Yazar: 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->