HZ.HATİCE VALİDEMİZ

Nübüvvetin 10.yılında böylesi bir Ramazan ayının 10.gününde Hakk'a rücu etmişti Anneler Annesi... Tarihin meşhur rivayetine göre miladi 555 yılında Mekke'de doğmuştu. Hatice Validemiz 595 yılında Mekke'nin en güvenilir-temiz şahsiyeti olan "Muhammedü'l-Emin" ile evlendi. Evlilik teklifi ona aitti. Erkek egemen bir toplumda müteşebbis bir iş kadını olmayı başardığı gibi beşeri hayatında da -meşru ve hak çerçevesinde- teşebbüs sahibiydi... Nübüvveti izhar edilince Resûlullah'a (sav) iman eden ilk şahsiyet olmuştu. O günleri hürmetle yâd eden Efendimiz (sav), "Tüm kapılar bana kapalıyken onun kapısı açıktı. Kimseler iman etmemişken O iman etmişti" diyerek, Hatice Validemizi "En Hayırlı Kadın olarak anlatmıştı... Evet!.. "Hayru'n-Nisa" idi O. Keza boykot günlerinde vahye iman eden bir avuç mümin, Hatice Validemizin şahsi servetiyle geçinebilmişti. Nübüvvetin 10.yılında -Ebu Talib ile birkaç gün arayla- Hakk'a rücu ettiklerinde Efendimiz (sav) o yıla "Senetü'l-Hüzün" deyiverdi... Altmış beş yıllık yaşamı ve ona ilişkin rivayetler şahittir. Hz. Hatice Validemiz iffetin mumla arandığı bir devirde Meryem, Firavunların çok olduğu bir zamanda Asiye, Nübüvvete dostlukta Hacer misal vefa ve fedakârlık abidesi ola gelmişti... İrfanî geleneğimiz Hz.Hatice Validemizi hep "Aşk Makamı" olarak andı. Sevgisiyle, fedakarlığı ve engin gönüllüğüyle üretici aşk iklimiydi o. Bu yüzden "Haticetü'l-Kübra" yani "Büyük Hatice" olarak bilindi... Allah'ın selamı ve rahmeti Anneler Annesi Hz.Hatice Validemizin ve Onun sevdiklerinin üzerine olsun... Rabb-i Rahim, o Hayrün-Nisa hürmetine bizleri Peygamber Efendimizin (sav) temsil ettiği Şuur ve Ahlaka varis eylesin!..

Yorumlar

(X)
Kapat
-->