Berat kandilinde hangi ibadetler yapılmalı? En faziletlisi...

Berat kandilinde hangi ibadetler yapılmalı? En faziletlisi...
 
Peygamber Efendimiz (SAV)'in ayı olarak bilinen Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili olarak kutlanır. Peki bu mübarek gecenin önemi nedir? Berat Gecesinde neler olmuştur? Berat Kandilinde hangi ibadetleri yapmak en faziletli olandır? İşte o kıymetli gecede yapılabilecek olan ibadetler...
 
Mübarek üç aylardan ikincisi olarak kabul edilen Şaban ayı, Peygamber Efendimiz (SAV)'e mahsus kılındığından dolayı oldukça kıymetli bir aydır. Bu aylarda her zamankinden daha fazla oruç tutan Peygamber Efendimiz (SAV), özellikle de Berat gecesine yakın olan günlerde nafile oruç tutmuştur. Bu günleri oruçlu geçirmesinin nedenini soranlara da, ''Ameller, bu ayda alemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Bende amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini isterim'' buyurmuştur. İslam aleminde en hayırlı ve mübarek gecelerden biri olan Berat gecesinde bol bol ibadet edilmelidir.  Berat gecesinin Müslümanlar tarafından bu denli önemli ve kıymetli bilinmesinin nedeni o gece amel defterlerinin yazılmasından kaynaklanmaktadır.
 
 
 “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (İbn Mâce)
 
BERAT GECESİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? BERAT GECESİ NELER OLUR?​
 
 
Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim, berat gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünyaya bütün bir şekilde indirilmiştir. Bu durum inzal olarak tanımlanır. Kadir gecesinde ise ilk defa Peygamber Efendimiz (SAV)'e parça parça indirilmiştir. Buna da tenzil denir.
 
Berat gecesinde gerçekleşen 5 önemli haslet:
 
1- En önemli işler bu gecede seçilir ve ayırt edilir.
 
2- Berat gecesinde yapılan ibadetlerin mükafatı çok büyüktür.
 
3- İlahi rahmetlerin yaygın olduğu bir gecedir.
 
4- Bağışlanmanın ve affın geçerli olduğu en önemli mağfiret gecesidir.
 
5- Berat gecesinde Peygamber Efendimiz (SAV)'e şefaat hakkının tümü verilmiştir. Çünkü Efendimiz (SAV), Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti için şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, on beşinci gecesi yine istemiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)
 
BERAT GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?
 
 
- Efendimiz (SAV), “Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurarak oruç tutmanın ne kadar faziletli olduğuna işaret etmiştir. (İbn Mâce, H. no: 1388)
 
- Berat gecesi 4 Yasin-i Şerif okumanın fazileti çoktur. Bunlardan birincisi sağlıklı, ibadetli ve uzun bir ömür için; ikincisi hayırlı ve helal bol rızık için; üçüncüsü kaza ve beladan korunmak için; dördüncüsü de beratların sağ taraftan alınması için niyet edilmelidir.
 
- Kuran-ı Kerim okunabilir, okuyan kişiler dinlenmelidir.
 
- Kabir ziyaretleri yapılabilir.
 
- Nafile namazlardan çok günahların affı için tövbe etmeye önem verilmelidir.
 
- Hasta ziyaretleri yapılabilir.
 
- Durumu olmayan kimselere yardım yaparak onlar sevindirilebilir ve sadaka verilebilir.
 
- Namazlardan sonra zikir çekilebilir.
 
- Samimi ve içten bir tövbe edilmelidir.
 
- Cemaat namazlarına katılınabilir.
 
- Peygamber Efendimiz (SAV)'e salat-ü selam getirilebilir.
 
- Küs ve dargın kişiler barıştırılmalı, müminlerle helalleşilmelidir.
 
- İsmen dua edilebilir.
 
KAYNAK: yasemin.com

Yorumlar

(X)
Kapat
-->