Kitap

En Büyük Saadet ALLAH`A(C.C.)KUL OLMAK
Kulluğun bir sınırı olmadığı gibi belli bir zamanı ve zemini de yoktur. Kulluk sadece camilerde, mabetlerde ifa edilmez. Bir Müslüman`ın gününün tamamını, ömrünün tamamını, dünyasının tamamını kuşatır; kuşatmalıdır.
İnsan ve Tefekkür
İnsan hem kendini, hem de bu muhteşem alem sarayını temaşa ve tefekkür etmekle Allah'ı tanıyabilir. Önce kendisini düşünür ve menşei olan bir katre sudan ta son aldığı surete kadar geçirdiği bütün tavır ve safhalara hayalen nazar eder. Aleminde binlerce faaliyetin kaynaştığını hayretle görür. Her bir hissinin ve duygusunun ayrı bir vazifesi bulunduğunu idrak eder.
Ruh ve Duygularımızın Olağanüstü Halleri
İnsan kâinatın küçük bir örneğidir. Kâinatta yer alan maddi ve manevi ne varsa, farklı boyutlarıyla bedenimize de yerleştirilmiştir.
Yaşanmış İman Öyküleri
Bu kitapta imanî ve İslamî meseleler kuramdan ziyade öykülerle anlatılmaya çalışılmıştır. Herhalde meseleleri anlatabilmenin en kolay ve faydalı yolu olaylar ve öykülerle sunmaktır.
Kendini Okuyan Kadın
Her insan küçük bir kainat. Okunması, anlaşılması gereken bir kitap. Okumak ise, insan ile hayvan arasındaki en önemli fark. Ama asıl fark, kainat kitabını okuyabilmektir...
RUH BAKIMI
‘Cilt bakımı’nın koskoca bir sektöre dönüştüğü, uğruna onmilyarlarca doların, nice emeğin ve zamanın harcandığı bir ‘görüntü’ dünyasının unutulan gerçeğidir ruhbakımı.
Kur`an Güneşinden Çağımız İnsanına İRŞAT REHBERİ
Kur`an, insanoğlunu dünya ve ahiret mutluluğuna erdirmek üzere gönderilen en büyük mürşittir. Yani gerçek irşat edici, yol göstericidir.
Müslüman Nasıl Yaşamalı
Şeyhin birisi müritlerini toplamış, ders veriyormuş. Fakat şeyh, görünüşte şeyh, aslında şeyhlik makamına hiç layık değil, seradan bir insanmış.
İman Hayata Geçince
Hayata hayat katmak ancak iman ile mümkün olabilir. Hayat ancak o zaman sonsuzluk kazanır ve dünyalar ötesi bir varlık elde edilebilir. Cennet bu dünyada da yaşanmaya başlanır. "Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız." sözü bu sırrı yakalamanın bir ifadesidir.
Gece Yürüyüşü
GECELER, ELEKTRİĞİN AYDINLATMADA kullanılmasıyla bir nevi gündüze dönüştüğü son yüz yıl hariç, yeryüzünün sustuğu, gökyüzünün konuştuğu vakitler olagelmiştir. Günün ilk ışıklarıyla birlikte, arz üzerinde arz-ı endam eden mahluklar sanatını sergiler ve Sanatkârını bildirir, insanlar da kendileri için bir maişet vakti kılınan bu zamanda koşuşturup dururlar.
(X)
Kapat
-->