Günün Duası

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
“Size, kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir. ” Tevbe Sûresi, 9:128.
Ey her şeyin perçemini elinde tutan ve bütün kapıların anahtarları sadece Kendi nezdinde bulunan Yüceler Yücesi Rab!
Senden, bizi mâsivânın bütün kayıtlarından azat etmeni ve en hayırlı kapıları biz muhtaç kullarına açmanı diliyoruz.
“Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.
“Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün sahibi olan Allah’a hamdolsun” “Gökleri ve yeri yaratan, zulümatı ve nuru var eden Allah’a hamdolsun.” “Bunu bize hidayet eden Allah’a hamdolsun. Allah bize hidayet etmeseydi, biz buna yol bulamazdık. (Fatiha, 1-4, En’am 1, A’raf, 43)
Allah'ım! Sen'in yolundan ayrılmamıza izin verme... Âmîn!..
"Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.O, Hayy – Kayyum’dur.O’nu ne bir uyuklama tutar, ne de bir uyku.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.İzni olmadan Onun huzurunda şefaat edecek olan kimdir?O, onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise, O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır.Onların her ikisini de korumak O’na güç gelmez.O, Aliyy – Azîm’dir."(Bakara Suresi /255)
Rabbimiz!..
Bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı hak-hukuk tanımaz insafsızları başımıza musallat eyleme..
Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) temiz ve pak dilinden dualar
Allah'ım! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem aza­bından muhafaza buyur. (Buhari, 7/163, Müslim, 4/2070)
haftanın Duası
Ey bütün cebbar ve gaddarları azametinin dizginleriyle dizginleyip durduran, yüce dinimiz İslam'a ve kemerbeste-i ubudiyetle ona yürekten bağlanmış Müslümanlara kinle, nefretle düşmanlık besleyenleri kudretiyle ihata eden Yüceler Yücesi Rab!
Allah'ım, başladığımız her işi hayırla sonuçlandır!
Allah'ım, San'a hamdolsun! verdiğin sayısız nimetlerine, sonsuz şükürler olsun yönelişimiz Sana'dır zira Sen'in kapından başka bir kapı yok!..
Yâ Rab, imanımızı razı olacağın mertebelere ulaştır!..
Kendisine Kur'an indirdiğin, bütün insanlığın rehberi Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (s.av.), onun âl ve ashâbına, kainatın zerreleri adedince salât ve selâm olsun!..
Haftanın Duası
Merhameti sonsuz ve gücü her şeye yeten Allah'ım, Sen bize yetersin; Sen her ihtiyacımıza kâfî ve vâfîsin.
(X)
Kapat
-->