Günün Duası

Makbul dualar için...
1- Her gün bir köşeye oturun. Hiçbir şey söylemeyin. Yalnız Allahı düşünün. Böyle yaparsanız dimağınızı Allaha açmış olursunuz. 2- Sonra basit cümlelerle sesli olarak dua etmeye başlayın. Kafanızda o...
Efendimiz a.s.m 'dan bir dua...
Peygamberimiz buyurdu ki: “Şu duayı okumaya devam edin.   “Allahumme innî eselüke bsmike’l-azam ve rıdvaneke’l-ekber” (Kenzu’l-ummal, h. No: 3837).
Dua, O’ nun (c.c) yakınlığını kalbimizde duymayı istemektir..!
Dua, istemek, talep etmek manasına gelir. Malûmdur, insanın dünya hayatı iki esas üzere yürüyor: Menfaati celp, zararları def... Yani hayatına lazım olan şeyleri temin etmek ve ona ...
Dua ederken büyük zatları vesile yapmak ve “onların hürmetine” diye dua etmek caiz midir?
Duada büyükleri vesile yapmak caizdir. Özellikle Peygamberleri ve Peygamberimizi vesilesi yapmak, duanın kabulüne vesiledir. Nitekim ayette “Allah ve melekleri, Peygambere çok salavât getirirler...
Dua ile Su Kristallerinin Değişimi...
Dua öyle bir güçlü bir vesiledir ki, hastalıkları iyileştirir, suyu dahi halden hale sokabilir. Bu konuda Japon Bilim adamı Prof.Dr.Masaru Emoto’nun su üzerine yaptığı bir araştırma son derece i...
Duanın yapılış şekli nasıl olmalıdır, makbul dualar nelerdir ve ne zaman dua edilmelidir?
Duanın nasıl yapılması gerektiği hakkında yüce Rabbimiz bize yol gösteriyor ve açıkça, başka hiçbir izaha gerek kalmayacak şekilde; “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O,...
Kuran’da bütün dualara cevap verileceği belirtiliyor. Halbuki dualarımızın çoğu kabul olmuyor?
“Eğer desen: "Bir çok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki, âyet umumîdir... her duaya cevap var ifade ediyor.Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var; faka...
Giyinme Ve Yemek Duaları - 1
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) elbiseyi yenilediği zaman şu duayı okurdu:Allahım! Hamd sanadır. -(giydiği şey ne ise) ismen söyleyerek- Bunu bana sen giydirdin. Bunun hayırlı olmasını, yapılış gayesine uygun olmasını diliyor, şerrinden ve yapılış gayesine uygun olmamasından da sana sığınıyorum
Kenzü'l-arş Duası ve Dualarımız...
Kenz-ül Arş Duası gibi duaları okumak bir ibadettir. Bu duaları ibadet amacıyla okumak gerekir. Taki ondan netice alınabilsin.Kitaplarımızda geçer, şu duayı okuyan şu işi olur gibi. Biz sırf o neticey...
Dua Mecmuası
  Muhtelif Zamanlarda Yapılabilinecek Dualar   Sabah Duaları Akşam Duaları Tahâret, Cami, Ezan ve Namazla Alakalı Yeme, İçme, Oruç, Zekat, Sefer, Cihad ve Nikâh ile Alâkalı Dualar ...
(X)
Kapat
-->