Günün Duası

Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (6)
Ya Semi Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet Feryadım duyulur aşikâre dile dökmeye ne hacet Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet Dil avare dudak biçere harelenmeye ne hacet
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (5)
Ya Ğaffar Gizli pişmanlıklarımı bilen Sensin Göz yaşlarıma değer veren Sensin Bilirim rahmet denizi bulandıramaz cümle günahlar Rahmetinle arındır bağışla beni
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (4)
Ya Mutekebbir Ben acizim, Sen kadirsin Ben fakirim, Sen rahimsin Ben ölüyüm, Sen hayysın
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (3)
Ya Aziz, İzzet senindir, Sendendir izzet, Sen dilersen, kimse zillete düşmez. Sen vermezsen, kimsede izzet kalmaz... Kalbim yalnız Sana kanar, Yakınlığınla aziz eyle kalbimi.
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (2)
Ya Rahim Öylesine Rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin Aklıma vahyinle tenezzül edersin Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin İstenmediğinde de lütfedersin Öylesine rahimsin ki hak edene hepten veririsin Hak etmeyene bile çok bahşedersin Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin Ahireti ondan daha güzel eylersin
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (1)
Yâ Rabbi Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esmâ'ül hüsnâ'na şahit yaz beni...
Okunması tavsiye edilen Müsebbiat-ı Aşere isimli dualar
İmam Gazali, okunmalarında fazilet olduğu bildirilen bazı ayetleri vird edinip okumanın müstehap olduğunu ifade eder ve örnek olarak şu sure ve ayetleri verir...
Günün Duası
Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekramel'ekramîn! Bizim, anne-babalarımızın, bize önderlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin, muallimlerimizin, hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, milletimiz fertlerinin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin.. bize karşı hep civanmertçe davrananların..
Tazarrû ve Niyaz
İlahi, İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve benim, nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber, Senin mahlukun ve masnuun olmam sebebiyle, bir taalluk ve intisap cihetim var. İşte, ben de, Senin mahlukunun lisanıyla Sana tazarru ve niyazda bulunuyorum, ey Halıkım, ey Rabbim, ey Razıkım ve ey Musavvirim!
"Onlar Gayba İnanırlar" (Bakara Suresi 3)
Ya Rabbi, bizi gayba şeksiz şüphesiz inananlardan kıl. Bunun için ilmimizi arttır Allah'ım. Aklımızın kavrama gücünü çoğalt. Gönlümüzü okyonuslar misali genişlet.
(X)
Kapat
-->