Günün Duası

Ey Gökleri, yeri ve içindekileri yoktan yaratan Rabbim,
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىاَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ
Münacat (Veysel Karani Hz.)
Ya Rab! Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit, o sarayın kapısını, diğer makbul bir zâtın sarayca me’nûs sadâsıyla çalar- tâ ona açılsın; öyle de, bîçare ben dahi Senin dergâh-ı rahmetini, mahbub abdin olan Üveysü’l-Karânî’nin nidâsıyla ve münâcâtıyla şöyle çalıyorum. O dergâhını ona açtığın gibi, rahmetinle bana da aç.
Cevşen Duası(2)
Ey bütün kainatı en azametli cirimleriyle kudret-i mutlakası altında tutan nihayetsiz izzetiyle beraber, herbir mahlûkuna nihayetsiz cemâl-i şefkatiyle nihayet derecede yakın olan ve herşeyi muhît azamet-i kudreti içinde herbir mevcûda müteveccih hususî rubûbiyetiyle nihayetsiz cemâlini gösteren Zât-ı Celîl-i Zülcemâl,
MİRAÇ KANDİLİ DUASI
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Yâ Seyyıde's-sâdât
Ey kudret ve Hâkimiyet ve Mâlikiyeti bütün zâhirî seyyid ve meliklerin hadsiz derecede fevkinde bulunan, şeref-i intisâbı hiçbir seyyidin intisâbına benzemeyen ve Ona mensup olana kudretiyle herşeyi musahhar eden Hâkim-i Ezelî,
Ey ilmine ve rahmetine hudut olmayan Yüce Rabb'imiz!
Ey ilmine ve rahmetine hudut olmayan Yüce Rabb'imiz! İlminin ve rahmetinin vüs'ati ölçüsünde bize de şefkat ve merhametinle muâmelede bulun..
REGAİB KANDİLİ DUASI
Bu gece 3 ayların müjdecisi Regaib Kandili...
Ey Rabbimiz!
Rabb'imiz! Biz zayıf ve kusurlu kullar, nefislerimizi dizginlemekten aciz kaldık. Bizi nezdinden bahşedeceğin tam bir azm ü ikdamla ve "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah - Gerçek havl ve kuvvet sadece Allah'tandır'' hazinesinden lütfedeceğin kuvvetle rızıklandır..
Ey sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah'ım!
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىاَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Yâ Allah! Ya Rahman Yâ Rahîm Yâ Kerim Yâ Rabbi Ne kadar muhtacız sana, Ne kadar aciziz, ne kadar fakr içinde... Acizliğimizi fakirliğimizi rızana erişmemize vesile kıl!
Yâ Rab!
Ey her şeyin perçemini elinde tutan ve bütün kapıların anahtarları sadece Kendi nezdinde bulunan Yüceler Yücesi Rab! Sen'den, bizi masivanın bütün kayıtlarından azat etmeni ve en hayırlı kapıları biz muhtaç kullarına açmanı diliyoruz.
(X)
Kapat
-->