Günün Duası

sıralama simgesi
Hazret-i Hızır’ın meşhur ve mühim bir virdi
Bu mevcudatın dertlerini görüp dinleyen birisi var ki, istediklerini yapıyor. Böyle âsâr, ef’âl-i İlâhiyeyi; ve o ef’âl, Semî, Basîr gibi isimleri ispat eder. O isimler, mevsuflarının vücudunu gösterirler.
On Üçüncü Reşha
On Üçüncü Reşha’nın sonunda zikredilen salavatın tercümesi
YÂ RABBÎ,
YÂ HAFÎZ.
Ey bu yerlerin hâkimi!
Sözler ( 36 )
Cevşen-ül Kebir
Cevşen-ül Kebir, Hatim Duası
Şefaat ya RasulAllah(asm)
Şefaatıyla ümmetinin imdadına koşan bir zâtın gittiği âleme gidiyoruz.
Ya Rabbi!
Allahım bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.
Ey Rabb-i Rahîm'im ve ey Hâlık-ı Kerim'im!
Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki, dergâhına gidilsin. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!.."
Yâ İlahenâ! Rabbimiz sensin!
Arzularımız yerlerine geliyor, maksudlarımız veriliyor. Demek bize cevab veren sensin.
Evrad-ı Kudsiyeden
“Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün! Merhaba ey mutlu gün! Ve merhaba ey katip ve şahit melek!…”
(X)
Kapat
-->