Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
Mevsim arınma
BEDEN-ZİHİN-RUH İRADEYLE İLİŞKİLENDİRİLİR. Ayrışmayı sağlayan Arınma programı irade ister. İnsanı değerli hissettiren iradedir. İrade ise kendini tanımada, fiile geçiş sahasında yürümesi olan tefekkürü izah eder. En mühim bilgi ise İnsanın mabuduna muhabbet üzre olması tefekkürü ister. Tefekkürün izahı iki çeşittir. Birinci enfüsî, insanın kendi alemini tanımak, anlamak, kabul etmek. Diğeri afakî tefekkür, /harici âlem, dış dünya ile ilgili ihtiyaç hariçi hayali, boş şeylere meşkuliyeti. Bizler enfüsî tefekkürü tafsilâtlı olarak yoğunlaşırız. Afâkî tefekkürü kısa tutmak gerekir. Evet içsel tefekkür, sağlık ve refah için sebebleri uygulamak kendimize değer vermektir. Harici şeylere meşkuliyeti azartarak, yılda iki defa mevsim ARINMA yapmak. Maddi ve manevi şifa yolunu seçmek, bizlere yenilik getirecek olmasını bilmekle olur. Maksatımız dıştaki ve içteki bâtıl parazitleri temizlemektir. Selam ve selametle.

Yorumlar

(X)
Kapat
-->