Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
TABİ HAYAT MÜHİMDİR
 
İNSANIN ŞAHİDİ GENETİĞİ.

Yüz yıllardır biline gelmiş bilgiler;
Beden libası tabi gıda ile hayatı idame ettirmekle fayda 
sağladığı bilinendir.
Genetik yapının tanısı her vakit değişkenlikle bildirilir.
Kişinin mevsimsel tabiatı,
ZAMANIN, güneş ve ayın tabiatı,
Ailenin yaşam tabiatı.

Her Hadisede, bu mühim birliktelik vardır.
Sağlık ve sağlıklı yaşamın tabiatı, tabi bir sürecin gözlenmesinden gelir.

Kadim ilimde koruyucu hekimlik, anne karnında başlar,
 hayatın devamı ve son nefese kadar sürendir' der. 

Tabi olarak beslenen genetik tabiat, bozulmadan en az etki ile
 yaşam kolaylığı sağlanmasıdır.

Kadim ilimde genetik yatkınlık olarak bilinen, kafa (beyin)ve kan hastalıkları,
 kişinin tabiat gereği olduğunu söylediğidir.

Başta, unutkanlık olarak bilinen anlama, algılama, kavrama 
dimağın yapısından gelir.
İlerleyen yaşlarda değişime uğrayarak, ruhsal psikotik..... 
Çok çeşitli kaygı bozuklukları ile karşılanır.

Kanla ilgili görüşler, ateşli hastalıklar ve  öfke ve kızgınlık nöbeti olarak
 erken yaşlarda görünen belirtiler. İleri yaşlarda kalıtsal geçiş kan hastalıkları, 
(kalb, şeker, tansiyon, üreme, hormonel bozukluklar.)... Vs yakalanma yüksektir.

Bu genetik yatkınlığa önleyici etkenlik, tabi beslenme süreç dir.
Erken yaşlarda vücuda gıda ile yüklenen  kainatın dili tabi bitkiler,
madde ve manevi sebepler, zamanı geldiğinde genetik hastalıkları 
en az dereceye düşürecektir.
Küçük yaşta kullanılan tabi sebepler, on, yirmi yıl sonra etkisi 
gözlenecek olduğudur.

Hassaten mühim olan insan hayatının yapısı, sadelik isteyen bir yaşamdır.
Karışık kelimelerden yorulan dimağın tabiatı bozulacaktır.
Alıcıları kapanmış olan dimağa, istediğin kadar bilgi yükle etkin olmayacaktır.

Kan değerleri bozulmuş beden, sakin düşünme yöntemi elinden alınmıştır.
Koruyucu hekimlik vazifesini idrak edemediğinden, 
kontrolden çıkmış araba gibi sendeleyerek yürüyecektir.

Kur'an-ı Kerimden aldığımız en birinci öğüte baktığımızda;

"Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. 
Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.(Nisa sr 58 ayet)

Bir hususiyet vardır ki, ağızdan çıkan her kelime, hatta her bir harfin tabiatı olması
 ve kişiyi, çevresini güçlü etkisi altına aldığıdır.

Yapay kelimeler güzel bilgiler için kullanılsa-da, harflerin ve 
kelimelerin tabiatı gereği, özgün olmayacaklardır.
Günlük yaşamda, yabancı kelime ne kadar çoğaltırsanız,
 aklınız o kadar karışacak tır.

Tıpkı bu terimler gibi,
Alternatif kelime (Fransızca dan gelir)
Fitoterapi ise(Yunancadan gelir)
Herbalist ,(Latince'den gelir) ot uzmanı.
Doğal, masum kelime doğmak kökünden. Doğal tedavi, 
tabiat kendi kendini icad etmiş anlamı yükler.

NEBEV-İ İLMİ kelime terkipleri tabi (canlı) olandır
Kadim ilim, Nahiv ilim, koruyucu hekimlik.

Kainat- İnsan - Kur'an =bunların suretlerinin Hakikatleri olan,
Vücud- Hayat - İnsaniyet= İslamiyet' der.
İman - inanç varsa tabi hayat olan
Cemal- Kemal- Celil olan Rab-bin Celalini müşahede etmek,
 öğrenmek yaşamak' der.

Güzelliğin aynası inanca inanıyorsan, verdiğin söz üzre yaşam 
gayretinde olman'der.
Verilen sözden caymak, emanete hıyanet olarak cezalandırma
 talebini istemek' der.

Güzel insan, İlahi yaratılış hikmetini temiz tutmak istiyorsan, 
Kalbinde şek ve şüphe bulunmasın, (karışık olumsuz kelimeleri sokma).

Kendisine ihtiyaç duyulan ve Kendisinden yardım beklenen 
Allâhu Teâlâ her daim şahidimizdir.

Darda ve zorda kalanın başvurduğu ve yardım dileğine ulaştıran, 
Kainatın kalbi Kur’an-ı Kerim şahidimizdir.

Tek melce, sığınak ve barınak, bütün kulların Basîret-i kalb olan 
kalb uyanıklığı ile feraha kavuşturan sünneti seniye şahidimizdir.

Kemal-i kereminden, en fakir halimizden en zengin lezzet-i nimeti, 
ihsan eylenen, Kâinat şahidimizdir.

"Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e tâbi olduk;
 artık bizi şahitlerle beraber yaz" (Al-i imran sr 53 ayet)  
 
 
 
 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->