Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
SEVGİNİN ZİRVESİ

KAF DAĞINDA
ZÜMRÜDÜANKA


Hayat, zümrüdü Anka kuşu misali zirveye meftundur.
Lakin sevginin özüne dönüş, tüm libaslardan soyunmak 

olduğunu göz ardı eder.
O sadece yükseklere uçmayı ister.

Tarihin geçmiş sayfalarına baktığımızda,
“Mitoloji efsanesine göre zümrüdü Anka, zaman boyutunda yanıp,

 küllerinden yeniden doğuşu anlatır.

Ve arınarak saf şuur halinin elde edilişini simgelemektedir.”

Zümrüdüanka Kuş'unun toprağı ve suyu arındırdığına ve 

böylece verimliliği artırdığına inanılır.
Kuş yeryüzü ve gökyüzü arasındaki birliği temsil eder ve

 her iki taraf arasında bir tür elçi vazifesi görür.

Zümrüdüanka Kuşu yaşamı boyunca çok şey öğrenmiş ve bu bilgileri

 tüm çağlara aktaran bir sembol olmuştur.

Feridüddin Attar; Mantıkut Tayr kitabında özetle küllerinden

 yeniden doğuşun, insan oğlunun manevi gelişiminin 

evreleri olarak bahseder.


Efsaneye göre Yedi dipsiz vadiyi aşmak Zümrüd-ü Anka’ya

 öze ulaşmak demektir…

Bunlar için, “aşk, istek, marifet, hayret, tevhid ve yokluk”

 vadileri olarak tanımlanır.
Ve “İrade, (Nefs), aşk, cehalet, inançsızlık, yalnızlık, dedikodu, benlik” 

vadileri olarak da anımsanır.

“Türk mitolojisinde (Kerkes )adı ile bilinen Zümrüdü Anka Kuşu,

 Kaf Dağı’nda Yaşar.
(Kartal türünden kuş)Rivayette çift başlı olarak simgelenir.”
Yükseklere uçması, dingin bir sessizliği arayışı içinde zirveyi 

sevmesini anlatır.
Çünkü zirveler her zaman tenha olur.
Ve tenhalar( tekliğin)zirvesidir.


Tuğrul kuşuna da zaman zaman karşılık verilen Zümrüdü Anka kuşu.
kendini aramada bulmada;

 “sadakati, zarafeti, hakkaniyeti ve tekamülü” de temsil eder.

“Halk etimolojisinde ilişkilendirilen ilk öğe Farsça sī "otuz"dur.”
Ayların otuz-biri ne anlatır, bilinmez.

Anadolu'nun birçok yöresinde benzer hikayeler bulunması,
“Huma kuşu ile ilgili huzur ve mutluluk cennet kuşu, devlet kuşu” 

olarak benzer temsiller söylenir.

Biz kaf dağı yolculuğu ق temsili; hayatı, çift kanatlı kuş misali,

 yaşam şekli olarak görmeyi isteriz ki.

“Kaf” Şerifli yüksekliğe and olsun.
Toprak ol ki, yedi Başak bitsin.

Diriliş, dört süzgeçten geçer.
Gerçek, kendine gelince güzeldir.

Kararsız hali bırak, artık yalanlama.
Donatılmış göğe bak, bir eksiklik yoktur.
Yeryüzünde, çift başlı bitkiler bak.

Boğazında ki Zümrüdüanka
kuşu, Huma kuşu, Tuğrul kuşu,
Diri ve ölü var oluş,(dönüşü)Simgeler.

Çünkü hayat (nefes) alıp vermekle,
sevme ve sevilme (Huu)lar ile var oluşun güzelliğidir.

 

MÜDAVİ

Yorumlar

(X)
Kapat
-->