Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
sevgi nun, yazar.

HARFLERİN DİLİ NEY.....?

نٓ ۚ وَٱلْقَلَمِ
Kalemin ucundaki her harfin ve her kelamın sesi, rengi, ışığı, şekli, şeması, dansı, bir şeyleri anlatma

gayesine ulaşma çabası içinde varlığını bulmak için yazmasıdır.

Hayatın var oluş hikmeti olan,
sevginin "ney" olduğunu bilmiyoruz.

İşte burada (ney) kelimesi, hiç bu şekil ve bu anlamda 

düşündürmedi kendini bize.

Arapça: ناي‎; ney üç harf yazılışı.
Kur'an da sevgi ح ب ب - sevgi ودد üç harfin sırrı olarak yazılışı.

 Bu iki gizemli kelamın, benzerliğine bakıldığında,

"Ney" sevgi kelamı ile bağdaştırmak nasıl oluyor deme.

Ney'in yapısına baktığımızda bir kamış. Bir müzik aleti. 

Sesi, rengi ve armoniklerinin zenginliği dikkat çekicidir.
Neyin hüneri görünen cisminde değil içindedir.

Tasavvuf fikrinde ney doğrudan insanı sembolize eder.
Öyle ki neyin yedi deliği insan vücudundaki deliklere benzetilmiş,

 dokuz boğumu insanın ana rahminde geçirdiği dokuz ayla ilişkilendirilmiştir.

Mesnevîde geçen ney kelimesi, insan-ı kâmil mânâsında'dır.
Ney, doğrudan insanı, insanın yaşam çilesini sembolize eder.

Ruha üfleniş bir nefes şeklinde oluşu,  bir nefese muhtaç olan ney.

 İnsanın sevgiye muhtaç olduğu gibi.

İnsan nefesi ve her hâli dosdoğru, ve güzel huya sahip olma çabası içinde,

 Allahü teâlânın ihsânlarına kavuşmak olduğu, üflediği ve aldığı her nefesle vahdet-i vücuda, sevgiye seslenişi.

Biliriz ki, Her kamıştan ney olmaz,
Her nefes sevgi olmadığı gibi.
ilâhî aşklara varış, "Ney" tabi sevgiyi ister.


Kamışa baktığımızda, ney' in yapısı.
kelâm nefesle, güzel konuşma becerisi, ustalıkla üfleme
 sanatını öğrenmek istemesidir.


Sevginin çerçevesi;

muhabbet, merhamet, şefkatle varlığın sahibine yakın bir nefes olma çabasıdır.

Çünkü, sevgi nefreti sevmez.
Sevgi üzülür, çile çeker, hep naziktir.
Hiç kıskanmaz, kibir taşımaz.

Sevgi kendini düşünmez, talepte bulunmaz. Onun derdi anlaşılmak değil, anlamak, anlatmaktır.

Sevgi hüznü sever,
Kolay kolay öfkelenmez, gerçeklerden neşe bulur.

Sevgi kötülüğü örter, sarıp sarmalar. Koruyan ve koruyucudur.

Sevgi güvenir, umut eder, ümit verir.
Her şey dayanır, göğüs gerer.

Sevgi çıkar yol bilmez. kabiliyet terbiyesinde münasip gördüğünü seçer. 

Nasibine razıdır.
Çünkü o şefkat iksiri ilahi aşkın lezzetini tatmıştır.

Mevlana'nın aşkını dile döküşüne aracı olan ney. 

İnsanla yaratıcı arasında köprü olan "mehabbeten minni."

 SEVGİ ÇERÇEVESİNİ İSTER.

Yorumlar

(X)
Kapat
-->