Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
İMTİHINA GİRECEK ÇOCULAR İÇİN DUA
İMTİHAN DUALARI. 
 
 
ÜÇ HAFTA ÖNCE BAŞLAMAK LAZIM. 
 
Mühim bir hadise vardır ki, neslin geleceği çocukların eğitimidir. 
İmtihan zamanı ders çalışma kadar, dua yapılması, yapılışı mühimdir. 
 
BÜYÜK imtihan duasında 
Birinci, Allâhu Teâlâyı müşahede etmek, övgüdür. 
 
İkinci niyet dir. 
Duaya başlamadan, 
(filanın kızı veya oglu, 
Yüce Allahın yardım ve himayesi ile yeryüzde güzel bir makama ,
yerleştirmesini taleb etmektir.) 
 
Bir kaç misal dua;
 
Dilekçenizin ulaşmasinda birinci kuvvet.
 
"Bismillahirrahmanirrahim
Inne mekkennâlehû fil ardı ve ateynahü min külli şeyin sebeben."(1001 defa)Kefh sr 84.
 
 
İmtihan Heycanı ve korkusundan uzaklaşmada kuvvet.
 
"Innehu min süleymane veinnehu Bismillahirrahmanirrahim.
A'hiyyen şerahiyen ezunayin esbavatün Ali şeddai Bi Elfi
Velâ havle vela kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Aziym."(101defa her gün suya)
 
İmtihanın sukunet ve kolaylikla sonuçlanmasına kuvvet.
 
"Allahumme, Bi Fadlike ve ihsanike Aleyye inneke EnterRaufurRahim." 
(99 defa sabah akşam gıda gibi)
 
 
Allaha teslimiyet, yardımı ve yakınlığina kuvvet.
 
"Bismillahirrahmanirrahim
Hasbinallah veniymel vekil. 
Ela inne nasrAllahi Kariyb."( 214 defa, sabah akşam )
 
Parlak güzel bir makamın suret ve siretine talib olmak. 
 
"La ilâhe illallâhü, El-Aliyyu Musavvir celli şanuhu."(1001)
 
"Mevlaya muhabbeti müsellem.
Sallallahü Aleyhi ve Sellem." 
 
Mevlam, Muhammedil emin hürmetine( s.a.v), vesile kıldığımız
dualara muhabbetimizi arttırsın, inşallah.

Yorumlar

(X)
Kapat
-->