Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
kuran ışığı
KUR'AN İLMİNDEN YANSIMALAR.
 
Miladi ve Hicri Sene ve ayların Ebced bilgisine yönelik incelendiğinde, 
bu yılın şeması Zariyat süresi olarak işaretlerden biridir. 
Mushaf tertîbine göre 51, iniş sırasına göre 67. suredir.
 
"Kim Zâriyât sûresini okursa, Allahü teâlâ ona, dünyâda cereyân eden
 ve esen her bir rüzgârın adedi için on hasenât (sevâb) verir. 
(Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl)
 
Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât”
 kelimesinden almıştır.
1 - 2 ayet, ağırlık taşıyanlara, esip savuran rüzgârlar.
mükâfat ve azap, mü’minlere verilir ve giderilir.
 
24 - 25 ayet, İbrahim a.s selam ve selameti.
29 - 30 ayet evlat, soy, üreme.
50 - ayet, sığınma, korunma.
 
56-ayet, Esma özelliğinin açığa çıkması.
58 - ayet. Rızk, bereket, sevgi, saygı, hikmet içerir ki, 
hadisi Şerif'in anlamı tüm dileklerin Hava unsuru mahiyeti ile
 yükselişe geçmesidir.
 
67' Mülk sûresi 2. âyete göre hayatın amacı mükemmel yaşam isteyen.
 56- âyete dikkat çeker. “sırf bana kulluk etsinler” 
şeklinde tercüme edilen kısmı “sırf beni tanısınlar” şeklinde de anlaşılmıştır.
 
56 - ayetin hakikati;
Hz Al-i r.a. 67 - bab'daki sözleri.
30'lema, işaret eder. İsm-i Kuddüs'ün bir nüktesi.
Zâriyât sr 48 ayet.
"Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel donatıcıyız."
 
8' Şua 7 - remiz. Hz Al-i r.a celcelutiyye'nin sırrı ile ismi azam
 Esma Hüsna'ya işaret eder.
67- bab(Allahım! Güzel isimlerin hakkı için dağınıklıktan beni koru.)
(ismi azam olan)
32 'Söz' de kelâm-ı tevhidînin on bir cümlesini hatırlatır.
"La ilahe illallahu, Vahdehu, La Şerike leh, Lehül Mülkü, 
ve Lehül Hamdü,Yuhyi ve Yümit, ve Hüve Hayyun La yemut, 
biYedihil Hayr,ve Hüve ala külli Şey’in Kadir, ve ileyhil masir…"
 
Kur'an ışığında Zariyat süresinin bütünlüğü.
الذاريات=13
 
58- âyete dikkat çekilmesindeki (13 sayı)
58- ayetin Harf sayısı 114. Kuranda geçen süre sayısı.
 
67 mülk sr (6+7=13 sayı) ve 13 ayet,
" Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Çünkü O, 
bütün sinelerin özünü (kalbde olanı) hakkıyla bilir."
 
Kur'an-ı kerimin parıltılı ışığıyla: üç aylarımızın rahmet şeması, 
maddi manevi yaşam sayfamızı ziyaret ederek, 
beğeni tuşu ile harekete geçirmeyi istemesidir.
 
Receb. رجب. Şa’ban شعبان   Ramazan رمضان
Sabır صبر Şükür    شكر   Dua  دعا. = Hayat.
Hakikat güneşine ulaşmak, beden nefsini keşfetmek, iradeyi İlahiye- varış.
 
Sevgi, saygı, hürmet ;sabır, şükür, dua ile iradeyi merama ulaşmasıdır ki.
Ruh- zihin- beden üçlüsü mizan, nizam ve intizamla kemali bulsun.
 
Sözün güzelini özüne teslim ederek,
Zariyat sr 55 ayetine bağlanırız.
 
"Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü, hatırlatmak müminlere fayda verir."
 
Dünya ve ahiret tüm zaman kavramında,
 dilek ve arzuların talebine zariyat süresini, 
Ebced ilminizle birleştirerek, yaşam sayfanıza müracaat edebilirsiniz.
 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->