Dinî Bilgiler

Risale-i Nur ise der:
"Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar."
Nur'dan kısmeti olanlar, birer birer çıkıp ona koşuyorlar.
Tarihçe-i Hayat ( 643 )
Kızıma Tesettürü Nasıl Anlatırım?
“Kızlarımızı nasıl yetiştirelim” ya da “Siz nasıl yetiştiriyorsunuz” diye sorular çok fazla. Ben ve kızım da dahil olmak üzere kimse mükemmel değildir.
Namaz hasenata fihristedir.
Nasıl ki Fatiha Kur'ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. İşarat-ül İ'caz ( 42 )
Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.
İnsanın bütün harekât ve ef'ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a'malinin neticeleri hıfzediliyor ki, muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Mesnevi-i Nuriye - 44
Topuz tokası ya da bir günahı satın almak.
Topuz tokası ya da bir günahı satın almak. Ya da Peygamber'e kafa tutmak! Bilemedim ne denir başka? Piyasada tesettürlü bayanlar için kampanyalı topuz tokaları revaçta!
Bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat'î isbat eder, felsefeyi mağlub edip zındıkayı susturuyor
Emirdağ Lahikası-1 ( 92 )
ŞEYTAN, TEBLİĞ GÖREVİNİ YAPMAKTAN SİZİ ALIKOYMASIN!
"Ben bilmiyorum, benim anlatma kabiliyetim yok! Ne biliyorum ki, anlatayım? Anlatırsam bu hakikatlere perde olurum," tarzındaki ifadeler nefis ve şeytanın bir hilesidir; tevazu perdesi altında hizmet ve tebliğ sorumluluğundan bir kaçıştır.
ÖĞRETMENİM
Tevhidi bütün hakaikıyla o zât ders veriyor.. Lem'alar ( 327 )
EŞHEDÜ…
Şahit; *Kelamı Ezelinin ilk emrine uyarak kitab-ı kebiri kainatı ayet ayet OKUYAN, *okuduğu herbir kelimenin, herbir harfin bir Sanatkâr’ın kudret kaleminden çıktığına TANIKLIK EDEN,
(X)
Kapat
-->