Dinî Bilgiler

En Faziletli Dört Kadın
Rabb’imiz ana babasız Âdem (as)’i yarattığı gibi, babasız olarak da insan yaratabileceğini göstermek için İsa (as)'ı babasız olarak dünyaya göndermiştir.
Hanımlarda Bilezik
Bilezik gibi zinet eşyası takan hanımların dikkatli olmaları gerekmektedir.
Dilini tutan kurtuldu...
Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) buyururki: ''Ya bir hayır söyle, ya da sus'', Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise ''Dilini tutan kurtuldu'' buyuruyor. Acaba nedendir ki susmak bu kadar önemli?
Cehennem Daha Serin Olmaz Mı?
Zahiren bize iyi ya da kötü gibi gelen her olayı Allah yaratır. Elhamdulillah ki tüm kâinat, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah’ın kontrolündedir.
Şeriatin zahirine uygun düşmeyen evliya menkıbelerini nasıl anlamak gerekir?
Muhtelif menakıbnamelerde meşhur velilerin, mürid/talebelerine şeriatın zahirine aykırı talepler de bulunarak, teslimiyet ve manevi derecelerini ölçtüğü nakledilir.
Neden Tesettür?
Kadınların tesettürünün en önemli nedeni Allah rızasıdır. Allah'ın emridir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bununla beraber tesettürün birçok hikmeti vardır.
Tesettür ile İlgili Ayet ve Hadisler Nelerdir?
“Kur’an-ı Kerim‘de geçiyor mu?”, “Allah’ın emri mi?”, “Kesin bir hüküm var mı?”
Allah için muhabbet
Barla Lahikası ( 28 )
Peygamberimiz (asm)'in yapmış olduğu zikirler nelerdir?
Her organın bir kulluk şekli vardır; kalp ve dilin kulluğu da zikr iledir. Zikretmeyen dil görmeyen göz, işitmeyen kulak, tutmayan el gibidir. Nitekim bir hadiste Resul-i Ekrem (sav) buyurmuşlardır ki : “ Rabbini zikredenle etmeyenin hâli diri ile ölünün hâli gibidir.”
Hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıkları ve Şeriat-ı Fıtriyye
Risale-i Nur'da müteaddit yerlerde geçen hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıklarının ölü hayvanlar olması ve sağ hayvanları öldürüp rızık yapmalarının şeriat-ı fıtriyyece haram olması.
(X)
Kapat
-->