Bilim & Teknoloji

Ruh ve Duygularımızın Olağanüstü Halleri...
On altı-on yedi yaşlarına kadar Veli Yakuli'nin aynı anda birçok yerde göründüğü hikâyelerini duyardım sık sık. İki sefer de kendisini gördüğümü hatırlıyorum. Ne var ki, gerçek kimliği mi, yoksa görüntüsü mü idi; bilemeyeceğim!
Kur'an Kainatı Okuyor!
Bütün ilimler derinliğine ve dikkatlice incelendiğinde Allah'ı göstermektedir. Ancak bakış açısı değişince, insanı yanlışa götürmektedir. Fizik, kimya, biyoloji vesaire, hep­si Allah'ın isimlerinin kâinattaki tecellileridir.
En Büyük Telaşımız:Rızkımız
İki tane "basit elektrik devresi" var. 1.deki devrede seri bağlı yedi tane anahtar vardır.Bu anahtarların hepsi kapalı olduğu için devredeki ampul yanar.
Gözün güzelliğine ve gördüğü güzelliklere bakın
İNSAN, SAYISIZ GÖZLERİN, kirpiklerle, gözyaşlarıyla ve göz kapaklarıyla hummalı bir faaliyetle temizlenişine bakar, her türlü kusurdan münezzeh bir Uluhiyetin kudsiyetindeki güzelliği seyreder.
Böbreklerdeki Harika İşleyiş
Erzurum'da yeni taşındığım apartmanda bir gün beni hayrete düşüren bir manzarayla karşılaştım. Zemin kattaki daireye neredeyse bir kamyon dolusu koliyle serum gelmişti. Sonradan ev sahibesinin böbrek yetmezliği sebebiyle periton diyalizi yaparak hayatını devam ettirmek mecburiyetinde olduğunu öğrendim.
İnsanı İnsan Yapan Cevher: Ruh
İnsan beyni üzerine araştırma ve vurguların giderek daha fazla yapıldığı bir çağdayız. Moleküler biyoloji ve genetikteki başarılar çığır açıyor. Fakat biyoloji, nöroloji ve psikoloji insanı bir bütün olarak izah etmekte yetersiz kalıyor, tatmin etmiyor. "İnsanın duygu, düşünce ve davranışları beyninden kaynaklanmaktadır" şeklinde bir ifade, insan hakikati karşısında gülünç kaçıyor.
Yaban arılarının inanılmaz yeteneği
Bilim adamları, yaban arılarının dünyayı insanlardan 5 kat daha hızlı gördüklerini belirledi.
Kuş Gözündeki Pusula
İnsanoğlunun istek ve hayalleri filmlere konu olmuştur. Duvarların ötesini görme, cisimleri uzaktan hareket ettirme, uçma ve daha nice özellik birçok bilim-kurgu kahramanın filmlerde yapabildiği şeylerdendir. Yaşadığımız dünya şartlarına en uygun hususiyetlerle teçhiz edilmesine ve asla küçümsenmeyecek biyolojik sistemlerine rağmen insanoğlu, ancak Cennet gibi kudret diyarında görülebilecek bazı fonksiyonlara bu dünyada da sahip olmak isteyebilir.
Allah'ı (c.c.) Neden Göremiyoruz?
DENİLİYOR Kİ: "Biz Allah'ı görmüyoruz ama maddeyi görüyoruz ve tutuyoruz. Görünmeyen Allah, nasıl oluyor da mevcut maddeye tesir eder, ona rota verir, onu tanzim eder? Bu mümkün mü?" Bir padişah, sahibi olduğu ülkesine hükmetmek için kanunlar hazırlar ve halkın itaatini zorlayıcı tedbirler alır. Memleketin nizamı ve huzuru için gerekli kanunlar konduktan ve asayiş sağlandıktan sonra, rota çizilmiş demektir.
Kalplerimizi İmanla Doyur, Allah'ım!..
Siz üstün yeteneğe sahip başarılı bir ressamsınız. Ancak maddi imkanlarınız az ve sınırlıdır. Bir gün güzel bir manzaranın resmini yapmaya başladınız. Yeşilin, mavinin , kahverenginin her tonunu aksettiren bir manzaranın resmini yapıyorsunuz. Elinizde boyaların sadece bir tonu var. Resminizin daha canlı, daha doğal görünmesi için renklerin farklı tonlarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama farklı tonları satın almaya bütçeniz müsait değil.
(X)
Kapat
-->