Bilim & Teknoloji

Cihazın yanındaki kaktüs radyasyondan korumuyor
Bebek beşiğini televizyonun arkasına koymayın. Yüksek gerilim hattına yakın olan odaları çocuk odası yapmayın. Çocukların televizyona yakın oturmasını engelleyin."
Güneş'in Parmak İzi: Güneş Lekeleri
Dünya'yı yutacak bir büyüklüğe sahip, içine düşen her şeyi ânında yok edecek bir gücü hiç düşündünüz mü? 600 kilometrelik derinliği, 500 milyon metrekareye yayılmış alanı ve 4.000 derece sıcaklığıyla âdeta cehennemden bir çukurun dehşetini bir ân için olsun düşünelim!
DNA Tesadüfü Reddediyor
Bütün bir vücuttaki milyonlarca proteinin hassas şekilde yapılması ve bir fabrika gibi bu malzemelerin uygun yerlere gönderilip organ ve dokularda işlenmesini de düşündüğümüzde evrimin hayalî mekanizmalarıyla bu düzenin ve mükemmel neticenin ortaya çıkmasına imkân ve ihtimal yoktur.
Balarısındaki ilham
Bizce basit ve rutin gibi görünen ve çoğu zaman tabii olarak karşılanan olayları incelediğimizde insanı hayrete düşüren muazzam bir organizasyon ve çok ince hesapla­rın, hassas dengelerin hakim olduğunu görürüz.
İlim ve vicdanın sesi
İlim insan için, bizzat insan kelimesine denk bir öne­me sahiptir. Hatta insan denen meçhulün, bilinmesi ve tanınması yine ilimle mümkündür. İnsanın ilmi edinme mekanizması beyninin bir fonksiyonu olan aklıdır. Akıl beyne, beyin de cesede, yani maddi vücudumuza aittir.
İHTİYAÇLARIMIZ
Bütün insanlar elma yiyebilir; ama aynı anda dünya nüfusunun tümü birden elma yemez. Bütün insanlar balık yiyebilirler; ama aynı anda dünya nüfusunun bütünü bir­den balık yemez.
Hz. Âdem’e bütün ilimler öğretildi
Hz. Âdem ilk insan ve ilk peygamber. Onun şahsında bütün insanlık var. O bir çekirdek, ondaki bütün özellik­ler devirleri, çağları ve asırları aşarak bizlere ulaşıyor.
İlim: iki tarafı keskin kılıç
İnsanı hayvandan ayıran en önemli vasfı ilim öğrenme özelliğidir. Diğer bir deyimle ilim öğrenme mecburiyetidir. İnsan dokuz ay bir beklemeden sonra tamamen cahil ve etrafına yabancı olarak dünyaya gelir. Güçlükle annesi tarafından emzirilir. İki senede ancak ayağa kalkabilir. On beş-yirmi senede ancak iyi ile kötüyü, menfaat ile zararı farkedebilir. Hep çevresinin yardımıyla korunur, destek görür, hayata alıştırılır. Kısacası insan ölünceye kadar öğrenmeye muhtaçtır.
Sebep Müsebbep Örgüsü
"Kâinatta, "esbab ve müsebbebat" görünen eş­yaya bakıyoruz ve görüyoruz ki: En a'lâ bir sebep, en âdi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Müsebbebleri yapan başkadır.
Temaşa ve Tefekkür
İNSAN, HEM KENDİNİ, hem de bu muhteşem âlem sarayını temaşa ve tefekkür etmekle Allah'ı tanıyabilir. Önce kendisini düşünür ve menşei olan bir katre sudan tâ son aldığı surete kadar geçirdiği bütün tavır ve safhalara hayalen nazar eder.
(X)
Kapat
-->