Risaleden Damlalar

Sitedeki Yazıları

YÂ RABBÎ,
YÂ HAFÎZ.
İnsan NEDİR?
İNSAN, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir san'atıdır ve en nazik ve nazenin bir mu'cize-i kudretidir
Evlerin Efendisi
Evlerin Efendisi Çocuklar mı?
Romantik İslamcılar
Romantik İslamcılara Reddiye
Ey bu yerlerin hâkimi!
Sözler ( 36 )
Çocuk Ta'ziyenamesi
اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabr-ı cemil versin.
Bizi (namazla) rahatlat ey Bilal!
Hz. Bilal’e (r.a): “Erihnâ ya Bilal” Bizi (namazla) rahatlat ey Bilal” derdi. Ebû Davud – Sünen 4/298
HARAM SEVDA YAKAR..
HARAM SEVDA
AŞK
Allah Sevgisi
Kadınlar taifesi
Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir
NAMAZ
Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terketmeye davet ediyor .
YAŞANAN OLAYLARIN ASIL KAYNAĞI YEDİKLERİMİZ OLMASIN?...
"Hınzır eti yiyen, bir cihette hınzırlaşır."
Risale-i Nur ise der:
"Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar."
Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.
İnsanın bütün harekât ve ef'ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a'malinin neticeleri hıfzediliyor ki, muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Mesnevi-i Nuriye - 44
Sokak hayvanlarını unutmayalım.
Sessizlere ses olmak için!
Yağmur duası boşa gider mi?
Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden?
Şefaat ya RasulAllah(asm)
Şefaatıyla ümmetinin imdadına koşan bir zâtın gittiği âleme gidiyoruz.
Hanımlar Nasıl Mutlu olur?
Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış. Sözler ( 727 )

Yorumlar