Risaleden Damlalar

Sitedeki Yazıları

Evli Hanımın Beyine Borcu
Cennet’in yollarını Fizan’dan geçer sandın. Yanı başında idi uzaklarda arandın.
Dünya
Dünya madem fânidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil.
YÂ RABBÎ,
YÂ HAFÎZ.
İnsan NEDİR?
İNSAN, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir san'atıdır ve en nazik ve nazenin bir mu'cize-i kudretidir
Evlerin Efendisi
Evlerin Efendisi Çocuklar mı?
Romantik İslamcılar
Romantik İslamcılara Reddiye
Ey bu yerlerin hâkimi!
Sözler ( 36 )
Çocuk Ta'ziyenamesi
اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabr-ı cemil versin.
Bizi (namazla) rahatlat ey Bilal!
Hz. Bilal’e (r.a): “Erihnâ ya Bilal” Bizi (namazla) rahatlat ey Bilal” derdi. Ebû Davud – Sünen 4/298
HARAM SEVDA YAKAR..
HARAM SEVDA
AŞK
Allah Sevgisi
Kadınlar taifesi
Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir
NAMAZ
Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terketmeye davet ediyor .
YAŞANAN OLAYLARIN ASIL KAYNAĞI YEDİKLERİMİZ OLMASIN?...
"Hınzır eti yiyen, bir cihette hınzırlaşır."
Risale-i Nur ise der:
"Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar."
Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.
İnsanın bütün harekât ve ef'ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a'malinin neticeleri hıfzediliyor ki, muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Mesnevi-i Nuriye - 44
Sokak hayvanlarını unutmayalım.
Sessizlere ses olmak için!
Yağmur duası boşa gider mi?
Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden?
Şefaat ya RasulAllah(asm)
Şefaatıyla ümmetinin imdadına koşan bir zâtın gittiği âleme gidiyoruz.
Hanımlar Nasıl Mutlu olur?
Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış. Sözler ( 727 )

Yorumlar