Prof. Dr. Hüseyin Peker

Sitedeki Yazıları

Aşırı Koruyucu Tutum
Hep başkalarının korumasına muhtaçtırlar. Bağımsız hareket etme, tek başına bir işe girişme cesaretini gösteremezler.
Toplumumuzun Örf, Adet ve Ahlak Özelliklerini Çocuğa Benimsetme
Verdiği sözde durmayan, yalan söyleyen, başkalarının hakkını yiyen, çocuğa değer verip onu dinlemeyen bir babanın çocuğunda da benzer özelliklerin olması çok doğaldlr

Yorumlar