Halime Kara

Sitedeki Yazıları

Risale-i Nur'da İbadet konusu...
Kur’an-ı Kerim vakta ki “ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz.” (Bakara 2:21) emriyle insanları ibadete davet etti; sanki lisan-ı hal ile : Ne için ibadet yapalım . illeti nedir? diye sorulan suali , Kur’ an-ı Kerim “sizi yaratan rabbinize.” (Bakara 2:21)ilh..
Çocuk Eğitiminde Önceliklerimiz...
Çocukların bu zamanda en çok hangi meselelerde teselliye ihtiyaçları vardır?
Şahs-ı Manevi...
Risale-in-Nurun müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakimin mazharı olup bütün safahatında , mebahisinde nizam ve intizam-ı kainatın ayinesinde ism-i Hakem ve Hakimin cilveleri olan hikmet-i kutsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’aniyeyi ders veriyor.
Meyl -meyelan –muyul
Göreceksin ki, Kalp bedenin aktarına , neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan Marifet-i Sani’dir ki, istidadat-ı gayr-i mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal ve müyul-ü müteşaibeye neşr-i hayat eder.
İnsanın iki önemli vazifesi - Beşinci Söz'den
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münâsip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen...
İnce remizli bir nükte...
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in'ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor.
ESMA İLE ORGANLARIN ŞİFASI.
Bu terkipler 21gün devam edilecek sonra 3 gün ara verilecek sonra 20 gün daha devam edilip toplamda 41 gün tamamlanacak inş. Her terkibe muhakkak velillehil meselül ala ayeti bir kere bile okunsa yararı olur.

Yorumlar