Kuran-ı hatmetmek için başlayıp sonra yarıda kesip tekrar hatmetmek caiz değil midir?

Feb 3, 2017