Hüzünlenme Mekke...

Sep 22, 2010

  Hüzünlenme Mekke...

Sende doğdu Muhammed çocuk oldu,büyüdü
Yollarında gezindi,çöllerinde yürüdü.
Nebilik örtüsüne Nur dağında büründü
Hüzünblenme Mekke Muhammedin gönlündesin.

Kureyş'in içinde Muhammedül emindi
Hacerül Esvet için hakem diye seçildi.
Haset,fesat yüzünden hicret çare bilindi
Hüzünlenme Mekke Muhammedin gönlündesin.

Rüzgarında kokusu,toprağında secdesi
Sözü,sesiyle dolu havanın her zerresi
Sensin mahşere kadar ümmetinin kıblesi
Hüzünlenme Mekke Muhammedin gönlündesin.

Mecscidi NEbevi'de yüzü senden yanadır
Tebliğini yaptığı sözü senden yanadır
Medine'de kalsa da özü senden yanadır
Hüzünlenme Mekke Mu hammedin gönlündesin.

Ne yapsın Mekke Orhan,Muhammedi görmedi
Geçtiği yollara güller,miski amber dökmedi
Darda kaldığı anlar yardımına gitmedi
Hüzünlenme Mekke Muhammedin Gönlündesin.