Günün AYETLERİ

Jul 28, 2010

Bismillahirrahmanirrahim

"Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki Allah rızık verendir, sağlam kuvvet sahibir"

TUR SURESİ 56-57-58