Kur'an-ı Kerim'den Dualar

May 14, 2005

- Haşr, 59/10

Rabbenağfir lenê ve liihvêninellezîne sebekûnê bi?l-îmâni velê tec?al fî kulûbinê ğıllen lillezîne êmenû, Rabbenê inneke Raûfun Rahîm

?Ey kerim Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle! İçimizde müminlere karşı

hiçbir kin bırakma! Duamızı kabul buyur ya Rabbenâ, çünkü Sen raufsun, rahîmsin!?

İbrahim, 14/41

Rabbenağ?firlî ve livêlideyye ve li?l-mü?minîne yevme yekûmü?l-hisâb

Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.

- İbrahim, 14/40. ayet

Rabbic?alnî mukîme?s-salâti ve min zürriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ

Ya Rabbî! Beni de, neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle!

Duamı, lütfen kabul buyur Ya Rabbi!?

- Bakara sûresi, 2/201. ayet

Rabbeanê êtinê fi?d-dünyâ haseneten ve fi?l-âhırati haseneten ve kınê azêbennêri

Ey bizim Kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, ve bizi cehennem ateşinden koru. (Bakara sûresi, 2/201. ayetten)

- Âl-i İmrân sûresi 147. âyet

Rabbenağfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale?l-kavmi?l-kâfirîn

Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet!

Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler gürûhuna karşı bize yardım eyle. (Âl-i İmrân sûresi 147. ayet?ten)

- Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba?de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeten inneke ente?l-vehhâb

Ey bizim kerîm Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan (Vehhab) Sensin?

(Âl-i İmrân Sûresi, 8. ayet)

- Bakara Sûresi 286. âyet

Rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesînâ ev eh?ta?nâ, rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû ale?l-lezîne min kablinâ, rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va?fu annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlâna fensurnâ ale?l-kavmi?l-kâfirîn

Ey Bizim Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.

Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize! (Bakara sûresi, 286. âyet?ten)

- Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ ve?n-surnâ ale?l-kavmi?l-kâfirîn

?Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kâfir topluluğa karşı bizi muzaffer eyle!?

(Bakara Sûresi, 250. ayet)

- Rabbenâ lâ tec?alnâ fitneten lillezîne keferû vağfir lenâ rabbenâ inneke ente?l azîzü?l-hakîm

?Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen Azîz ve Hakîmsin.

(Mümtehıne sûresi, 5. ayet)