Haftanın Duası

Feb 18, 2011

Merhameti sonsuz ve gücü her şeye yeten Allah'ım,

Sen bize yetersin; Sen her ihtiyacımıza kâfî ve vâfîsin.

Kapına yönelenlerin teveccühlerinden haberdar bulunduğun gibi bizim dualarımızı da mutlaka duyarsın.

Bütün işlerimizi en güzel neticelerle neticelendir..

bu muhtaç bendelerini sürpriz ve fevkalâdeden lütuflarınla sevindir..

Rahmâniyet ve Rahîmiyetinin muktezasını yerine getir de, ikramlarınla şâd olalım, ey rahmet ve şefkatiyle kâinatı okşayıp duran Raûf ve Rahîm!

Zaman-Kürsü