Ailede uyulması gereken kurallar

Jan 22, 2016

 
 
Ana babalar, çocuktan bekledikleri davranışları kendileri de uygulamalıdır. Meselâ, ana babalar çocuktan bekledikleri diş fırçalamayı, titizlikle uygulayarak göstermelidir.
 
Çocuktan hangi davranışların beklendiği açık ve net şekilde açıklanmalıdır.
 
Anne ve baba, kuralları birlikte belirlemeli ve çocuğa da birlikte söylemelidir.
 
Çocuktan beklenen, yaşına ve kişilik özelliklerine uygun olmalıdır.
 
Çocuktan beklenen davranışlar anlatılırken olumlu ifade kullanılmalıdır.
 
Kurala uymayı kolaylaştırmak ve kalıcı hâle getirmek için ödüllendirme yöntemi kullanılmalıdır.
 
Kurala uyması için çocuğa kızıp bağırmak, rica etmek ve hatta yalvarmak uygun değildir. Ana baba, sadece kuralı hatırlatmalıdır.
 
Ölüm, ağır hastalık gibi çok özel durumlar dışında ku rallar sabit olmalı; çocuk, bu konuda ana babanın kararlı tutarlı olduğunu bilmelidir.