ERKEĞİN HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Nov 10, 2015

 
1) Meşru sınırlar içinde yaşamak, kocasına sadık kalmak,hıyanet etmemek.
 
2) Allah’a karşı günah ve isyanı gerektirmeyen hususlarda kocasına itaat edip saygılı davranmak.
 
3) Günah ve isyanı gerektiren hususlarda ne kocasına ne de başkasına itaat etmemek.
 
4) Namus ve iffetini, vakar ve ciddiyetini her zaman, her yerde korumak.
 
5) Ev iç işlerini düzenli biçimde yürütmek, yalnız başına ev işlerini yürütmeye gücü yetmediği takdirde kocasından yardım istemek.
 
6) Kocasından izin almadan başkalarının evine gitmemek, yine kocası veya bir yakını yokken hiçbir yabancıyı namahremi eve kabul etmemek.
 
7) Kocasının malını aldığı yetki sınırları içinde harcamak, israf ve lüksten kaçınmak.
 
8) Kocasının gıyabında hem onun evini ve malını hem de kendi namus ve şerefini titizlikle muhafazaya çalışmak.
 
9) Çocukların bakım ve terbiyesini ihmal etmemek, gerektiğinde bu konuda kocasından yardım istemek.