Çarşı Gaflet Yeridir. ALLAH'ı ZİKRET, GAFLETTEN KURTUL!

Jan 27, 2014

Çarşı gaflet ve sehiv yurdudur.

Kim Allah’ı orada bir kere tesbih ederse Allah ona bir milyon sevap yazar.

Kim ki La havle vela guvvete illa billah derse Akşama kadar Allahın emanında bulunur.

 

(Hz Ali keremallahu vecheh)