Şahsiyetli Mümin/Mümine Olmanın Anahtarı Ayetlerde..!

Jan 27, 2014

 
BismillahirRahmanirRahim

 
Sözün en güzelini söyleyin. Yoksa şeytan aranızı bozar. (İsra: 53)

* kötü sözün söylenmesini sevmez. (Nisa: 148)

*Yalan söylemeyin. (Hacc: 30)

*Yapmayacağınız şeyleri söylemeyin. (Saff: 3)

*Konuşurken yüksek sesle bağırmayın. (Hucurat: 2)

*Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. (Maide: 101)

*Birbirlerinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da havanız gider. (Enfal: 146)

*Birbirlerinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. (Hucurat:11)

*Birbirinizin gıybetini yapmayın. (Hucurat: 12)

*İşlerinizi aranızda şura (danışma) ile yapın. (Şura: 38)

*İş konusunda müşavere edin... (Âl-i İmran: 159)

*(Doğru yola) dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıklayın. (Ahkâf: 27)

*Allah'tan başka taptıkları şeylere sövmeyin ki onlar da, bilgileri olmadıkları halde haddi aşarak 'a sövmesinler. (En'am:108)

*Onların söylediklerine sabredin ve onlardan güzellikle ayrılın. (Müzzemmil: 10)

*Yaptığınız iyiliği çok görerek başa kakmayın. (Müddessir: 6)

*Siz hayır işlerinde yarışın. (Bakara: 148)

*Sadece gücünüzün yettiği kadar islah edin. (Hud: 88)

*Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmran: 139)

*Size bir fasık bir haber getirirse, bilmiyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat: 6)

*Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. (Âl-i İmran: 118)

*Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. (Hucurat: 9)

*Mü'minler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. (Hucurat: 10)

* katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. (Hucurat: 13)

*İnsan kendi kendini yeterli görerek azar. (Alâk: 6-7)

*Kalblerinizde inananlara karşı kin ve nefret bırakmayın. (Haşr: 10)

*Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. (Hud:112, Şura: 15)

* Yumuşak davranın. (Âl-i İmran: 159)

. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

HUCURÂT SÛRESİ 11