Beldet'ün Tayyibetün!

May 29, 2008

Meşhur âlim Molla Cami, Ebced harflerini hece usulü ile hesap etmiş ve bunların toplamının, İstanbul’un fetih yılına tevafuk ettiğini bulmuştur. Kur’an-ı Kerim’de 34. sûre ol...

Meşhur âlim Molla Cami,

Ebced harflerini hece usulü ile

hesap etmiş ve bunların toplamının,

İstanbul’un fetih yılına tevafuk ettiğini bulmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de 34. sûre olan Sebe Suresi’nin 15. âyetinde geçen “BELDET’ÜN TAYYİBETÜN” ifadesi hakkında, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi, şöyle demektedir:

“İttifakatı bedihiyadandır ki, “beldetün tayyibetün” lafzı, ebced hesabıyla İstanbul’un fethine tarih düşmüştür. (Hicri 857)

Molla Cami merhumun bir hediyesi olmak üzere maruftur.”

•••

Tahsin Emiroğlu da Esbab-ı Nüzul adlı eserinde şunları söyler:

“Beldetün Tayyibetün lafz-ı celilî Sebe kıssasında, Sebe kavminin beldesini vasıf için irad buyurulmakla beraber, bu terkibin İstanbul şehrine ve bu şehrin mü’minler tarafından fethedileceğine işaret olduğu da, bazı tefsir kitaplarında beyan edilmiştir.

Ez cümle, meşhur âlim Molla Cami, Ebced harflerini hece usulü ile hesap etmiş ve bunların toplamının İstanbul’un fetih yılına tevafuk ettiğini bulmuştur.

Bunda ittifak vardır. Molla Cami bunu fetihten evvel hesaplayarak 857 bulmuş ve bu tarihte de İstanbul feth edilmiştir. Bu buluşta ayetteki ‘Belde-i Tayyibe’nin İstanbul şehri olduğuna işaret vardır. Doğrusunu Allah bilir...

Silinmeyen Mühür

 

Fatih Sultan Mehmed’in, stratejik bir tedbir olarak 4 ay gibi bir sürede Rumeli Hisarı’nı inşa ettirmesi, bugünün imkânlarıyla dahi olağanüstü bir başarıdır.

O hisar ki, kûfi hat ile ‘Muhammed’ ismini resmetmekte ve Bizans’ın sinesinde silinmez bir mühür olarak bulunmaktadır.

Hisarın inşaatı, Peygamber Efendimiz’in doğduğu ay olan

Rebiülevvel (m. Nisan) ayında başlatıldı.

5000 usta ve 10.000 işçinin çalışması ile tam 132 gün sonra

 Regaip kandili günü tamamlandı.

132 ‘Muhammed’ isminin ebced değeridir.