EY MEVTA !....

Nov 5, 2012

Düne kadar aboneydin harama; 
Hep derdin ki: '' Sözüm geçer parama.'' 
Şimdi musallada, boşa arama; 
Banka  vezneleri yok tabutların, 
Söyle, biraz avans versin putların! . 

Tapular bıraktın, valiz dolusu, 
Vârisler şimdiden, kurdular pusu. 
Niye getirmedin? Hayret doğrusu; 
Gerçi, bagajları yok tabutların, 
Bir taksi tutardı, sana putların... 

Ahlâk felsefende, çağdaşlık maşa, 
Üçbeş fâhişeyle, güreştin başa. 
Haydi.. Bu gece de, kaçamak yaşa; 
Gümüş şamdanları, yok tabutların, 
Söyle, birkaç mum getirsin putların! . 

Hep aşkta kazandın (!) , verdin kumarda, 
''Dolaşmalı'' derdin, ''rakı damarda'' 
Biraz ayıldın mı bu son şamarda? 
Amerikan barı, yok tabutların, 
Söyle de cin tonik versin putların! . 

Nerde şimdi, beş yıldızlı oteller? 
O hüzzam faslına, dem tutan teller? 
Nerde, o rakseden incecik beller? 
Dansözü, şantözü yok tabutların, 
Zil takıp oynasın, şimdi putların! . 

Yaşarken, sen de bir saplantı vardı; 
Minâreler, sanki sana batardı. 
Hele sabahları, tepen atardı; 
Gördün ya.. Konforu yok tabutların, 
Söyle de, bir döşek sersin putların! 

Hani.. “Kur’ân” diyen, sence yobazdı, 
Hani.. O yobaza, her zulüm azdı. 
Az önce mezarcı, yerini kazdı; 
Tahliye kapısı, yok tabutların, 
Söyle de bir avukat, tutsun putların. 

Ne kadar büyüktü dindara kinin. 
Hacıya, hocaya uzardı dilin. 
Konuşsana mevtâ! Bitti mi pilin? 
Oksijen tüpleri yok tabutların, 
Söyle de bir nefes versin putların. 

''Uyandım'' diyorsun, lâkin boşuna; 
Gördün.. Bakmıyorlar hiç göz yaşına 
''Ey mevtâ! . Kaldın mı, yalnız başına '' 
İmdat düğmeleri, yok tabutların, 
Üzülme.. Kurtarır (!) seni putların. 

(1996)