Şaban Ayında Günde Bir Saat Kitap Evrad Okuyalım..

Jun 26, 2012

SA kardeşler,

geçen Ramazan ayında İstanbuldaki kardeşlerin yaptıgı bir uygulama vardı. Biz de bazı kardeşlerle yapmaya çalışmıştık. 3 aylarda çok faydalı oldu. Size de aktarayım:

Günün saatlerini paylaşıp herbirimiz günde 1 saat Risale okuyoruz, böylece günün çogunda daima Risale okunmuş oluyor, hatta saat farklarını da hesaba katarsak dünyanın muhtelif yerlerindeki kardeşler katılırsa 24 saat kitap okunmuş, Risale okuması hiç kesilmemiş oluyor.

Aynı metodu biz de uygulayalımmı inşallah? 1 saatin hepsinde Risale okuyamayan kardeşler birazında evrad Kuran Cevsen de okuyabilirler. Bu şekilde özellikle geceleri ihya edebilirsek ne mutlu bize.

Katılmak isteyen kardeşler aşagıya tarih ve saati yazarlarsa kalan saatleri alabiliriz inşallah. Allah kabul etsin.