SÜNNETLE YAŞAMAK 12.GÜN

May 20, 2012

Akıllı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Öyleyse bütün gecelerinizi namaz kılarak geçirmişçesine sevap kazanmak fırsatını nasıl tepersiniz?

 

  Hz. Osman (ra) dedi ki: Rasûlullah (sa)’ı şöyle buyururken dinledim:

     Yatsı namazını cemaatle birlikte kılan bir kimse, gecenin yarısını namaz kılarak geçirmiş gibidir. Sabah namazını da cemaatle kılan bir kimse (böylece) gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi olur.

     Hadisi Müslim, Ebu Davud ve Tirmizî rivayet etmiş olup, Ebu Davud ve Tirmizî’deki lafız şöyledir:

     Yatsıyı cemaatle birlikte kılan bir kimse, gecenin yarısını namaz kılarak geçirmiş gibi olur. Hem yatsı hem de sabah namazını cemaatle birlikte kılan kimse de bütün geceyi namaz kılmakla geçirmiş gibi olur. [1]

[Müslim, 1/454; Ebu Davud, 1/152; Tirmizî, 1/433]

 

  

[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 75.