Yirmi bir yaşındaki Fatih

warning: Header may not contain more than a single header, new line detected in /home/hanimlarco/domains/hanimlar.com/public_html/includes/common.inc on line 148.

May 31, 2005

Beş yüz küsur senedir kutladığımız mutlu fethin yine bir yıldönümündeydik. Haftalık İttihad gazetesi, at üzerinde Top­kapı?dan şehre giren, başta Fatih olmak üzere büyük ilim adamları, hocalar ve mutlu fethin ordusunun renkli res­mi­ni basmıştı.

Bu resim, meşhur bir fetih tablosudur. At üzerindeki Fatih?i temsil eden kumandan, siyah ve gür sakallı, 40-50 yaşla­rındaki birisini andırmaktadır.

Zübeyir Abi, bir meseleyi sorarken veya anlatırken, ?Siz mekteplisiniz.? cümlesiyle, yani ?Siz bilirsiniz.? manasında bu ?mekteplisiniz? sözüyle anlatmak isterdi. Yine bizlere res­mi sormuştu.

?Fetih ordusunun Fatih?in kumandanlığında İstanbul?a gi­rişini gösteriyor.? diyerek, manzaranın çok güzel olduğunu ifade etmiştik.

Zübeyir Abinin dikkatlerimizi çekmek istediği bahse bir türlü yanaşamamış, bizlere vermek istediği dersi bir türlü anlayamamıştık. Bizler anlamayınca, bu sefer:

?Siz mekteplisiniz, bunu bilirsiniz.? diye yine sordu, ?Fatih, İstanbul?u kaç yaşında fethetti??

Bir üniversiteli arkadaş hemen bu sualin cevabını verdi:

?Yirmi bir!?

Zübeyir Abi, istediği ve aradığı cevabı bulmuştu.

?Hah, işte şimdi oldu!? dedi. ?Pekâlâ, bu İttihad?daki resimde görülen kumandan kaç yaşlarında göstermektedir?? sorusunu sordu bu defa.

Bizler Topkapı?dan şehre giren büyük fetih ordusunun kumandanı olarak görülen resimdeki siyah sakallı şahsın 40-50 yaşlarında gösterdiğini söyledik. Merhum Zübeyir Abi, burada gülümseyerek:

?Bu resmi yapanlar, fetih mucizesini küçültmek istiyor­lar. Kırk-elli yaşlarındaki bir kumandanın bir zafer kazanma­sı, bir beldeyi fethetmesi normaldir, kolaydır ve olağandır; ama 21 yaşındaki bir delikanlının böyle büyük bir fethi harikadır. Yirmi bir yaşındaki bir delikanlının henüz sakalı bile bu resimdeki gibi böylesine gür olmaz. Fatih, Efendimizin (a.s.m.) bin yıl evvel haber verdiği fetih mucizesinin maz­harıdır. Bu resimdeki yaşlı adamla, İslâmiyetin düşmanları, bu büyük fetih mucizesini küçültmek istiyorlar; 21 yaşındaki genç Fatih Mehmed?in heybet ve ihtişamını basite dön­dürmek istiyorlar. İşte biz sâfi kalp Müslümanlar da böylesine bir düzene aldanmaktayız.? diyerek, bizim tarihi­miz dâhil bütün varlığımızın düşmanlarının hilesini bizlere ders vermişti.

Zübeyir Abi Kitabından, Nesil Yayınları