VECİZ CÜMLELER

Feb 2, 2012

 

Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-ı Kur'andır.

 

Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş'i dahi o halketmiştir.