EFENDİMİZİN DUALARI

Jan 26, 2012

"Ey Rabbim!

Acizlikten, tembellikten,

korkaklıktan,cimrilikten,

eli kolu dökülür derecede takatsizlikten,

kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım.

Fakirlikten,

küfürden, fısktan,

şekavetten, nifaktan,

yaptığını insanların duyması ve

medh etmeleri için yapmaktan,

riyâdan, sana sığınırım.

Sağırlıktan, dilsizlikten,

delilikten, cüzzamdan,

abraslıktan ve kötü

hastalıklardan

sana

sığınırım."

(Buhârî)

........

"Ey Rabbim!

Beni,

iyilik ettiği zaman sevinen,

kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl."

(Camiu's-Sağir)

.....

"Allah'ım!

Faydası olmayan namazdan sana sığınırım."

(Ebû Dâvud)

........

"Allah'ım!

Doğruyu bana ilham et!

Beni nefsimin kötülüklerinden kurtar!"

(Tirmizî)

.....

"Allah'ım!,

senden faydalı bir ilim, kabul edilmiş bir amel,

güzel bir rızk dilerim."

(Rezîn)

........

"Ey kalpleri evirip çeviren!

Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle!"

(Tirmizî)

.......

"Allah'ım!

Acizlik,

tembellik,

korkaklık,

yaşlılık,

cimrilik,

ihtiyarlık

ve

kabir azabından sana sığınırım.


Allah'ım!

Nefsime takvasını ver ve onu temiz eyle!

Onu yalnız sen temiz edersin.

Onun koruyucusu

ve

efendisi sensin.


Allah'ım!

Fayda vermeyen ilimden,

korkmayan kalpten,

doymayan nefisten

ve

kabul olunmayan duadan

sana sığınırım."

(Müslim)

.......

"Yâ Rab!

Kalbimi nurlandır,

gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır,

sağımı nurlandır, solumu nurlandır,

üstümü nurlandır, altımı nurlandır,

önümü nurlandır, arkamı nurlandır

ve

beni nûr eyle."

(Buhârî, Müslim)