Cehl-i Mürekkep Ne Demektir?

Jan 20, 2012

Cehl-i Mürekkep Ne Demektir?


Cehalet, ilmin zıddı olup, bilmeme halini ifade eder; üç şekilde görülür: 

1. Cehl-i basit: Bilmemek ve bilmediğinin farkında olmaktır.

2. Cehl-i mu'kab: Bilmemek ve bilmediğinin farkında olmamaktır. 

3. Cehl-i mürekkep ise; bilmediği halde, kendini biliyor zannetme veya yanlış malumatını doğru kabul etme halidir. Yanlış bilgisini ilim sanmaktır. 

Birincisinin tedavisi kolay, ikinci ve üçüncüsünün tedavisi hayli zordur. Çünkü, böyleleri hem bilmiyorlar, hem de bilmediklerini bilmiyorlar. 

Cehaleti bir hastalığa benzetirsek, cehl-i mürekkep; hastanın kendisini sağlıklı zannetmesi halidir. Kendini hasta görmeyen, doktora gitmez. Verilen ilaçları da kullanmaz. Artık, bu hastanın tedavisi oldukça zorlaşır. 

Cehl-i mürekkepte bilgiye ihtiyaç hissedilmez. Çünkü her şeyi bildiğini zannediyor. Deveyi hendekten atlatırsın, ancak cehl-i mürekkeb'e giriftar olmuş birine bir hakikati anlatamazsın.