Allah'ım!

Jan 12, 2012* Aracısız ve ortaksız sana yöneliyoruz, bize hidayet et, bize İslamı öğrenecek gayret ve öğretecek ilim ehlini yoldaş et. 

* Kalplerimizi şirkten arındır. Biz aciz kulların derde zor sabreder, sıkıntıya gelemeyiz, bizi zorlukla imtihan etme. 

* Şifa yalnız Sendendir, hastalığımıza şifa ver. Bütün sıkıntıları giderecek olan Sensin, bizi sıkıntılarımızdan kurtar, bu ölmüş olanları da kabir azabından ve cehennem azabından kurtar.


* Ey cansızlara can veren Muhyî! Ey toprağı hayatın arşı kılan Hayy-ı Kayyum! Ey ağacı hayvanın imdadına gönderen Rezzak-ı Kerîm! Ey hayvanı insana lütfeden Lâtif! Ey insanı kulluğuna kabul eden Mabud-u Bilhak! Ey kullarını affeden Afüv! 

* Kalbimizi hatalardan, kusurlardan, günahlardan temizle!

* Bize dünyada can bahşettiğin gibi, ahirette ebedî hayata mazhar kıl! Bize dünyada mutluluğu kolaylaştırdığın gibi, ahirette Cenneti müyesser kıl! Bize dünyada imanı lütfettiğin gibi, ahirette Cemal-ı bîmisâlini lütfeyle! Âmin! Âmîn...