Dünyada ve Ahirette, Risale Okumanın Bana Faydası Nedir?

Dec 18, 2011

Dünyevi faydalar şunlardır:


1. Rızıkta bereket.

2. Kalbde rahat ve sürur.

3. Maişette suhûlet. (Geçimde kolaylık)

4. İşlerinde muvaffakiyet.   (İşlerinde başarılı olmak)

5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

 
Uhrevi faydalar ise şunlardır:


1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir.

2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti yapmaktır.