Tarih

Nasıl Evlendiler
Mevlânâ?dan Bediüzzaman'a Uzanan Çizgi
<P class=MsoNormal>Ben Hıristiyan bir ülkede, hattâ Hıristiyanlığın merkezi olan Roma?da doğdum; ama, bir orientalist, bir doğubilimci olarak yeryüzündeki diğer dinleri de tanıma fırsatını buldum.</P>
Bir İman Abidesi;Zübeyir Gündüzalp
Yanlış tanıtılmaya çalışılan bir dahi: Bediüzzaman Said Nursî
Yirmi bir yaşındaki Fatih
Mutluluk Çağı?ndan İlk Na?at
<P>Büyük şair, düşünür Sezai Karakoç, ?İnsanın ufku mü?mindir. Mü?minin ufku Peygamber, Peygamber?in ufku da, mutlak gerçeklerin habercisi, her peygamberi şahsiyetinin katlarında bir yaprak gibi bulunduran son Peygamber? Peygamber nasıl insanın ufkuysa, na?at da şiirin ufkudur. </P>
Emevîler Döneminde Kadının Durumu
<P class=MsoNormal>a-Evlilik: Emevîler dönemi kadınlarının çoğu özellikle itibar sahibi aileden olanlar, yaptıkları yolculuklarda yüzlerini gösterirler ve erkeklerin kendilerini rahatlıkla görmelerini sağlarlardı. Sonuçta erkek, gördüğü ve hoşuna gittiği kadınla isterse nişanlanır ve evlenirdi. Yalnız bu durum, daha çok sadece sosyetik tabaka için söz konusu idi. İbn Abdirabbih buna örnek olarak Abdülhamid b. Süheyl?i vermektedir. Abdülhamid, Basra kadılarından birinin kızını görür ve onu babasından talep eder. Kadı da, kızını ona nikahlar(1).</P>
Cahiliyye Döneminde Kadın
<P class=MsoNormal>Arap ailesi; koca, eş veya eşler, çocuklar ve cariyelerden oluşmaktadır. Elbette bunlar arasında özellikle çocuklardan ya da torunlardan evli olan çiftler de bulunmaktadır. Bu yönüyle Arap aile yapısı, önceki toplumların aile yapısına benzemektedir(1). <BR><BR></P>
Raşid Halifeler Devrinde Kadın
<P>Cahiliye dönemindeki kadınlarla ilgili olumsuz lukların Hz. Peygamber döneminde kaldırılmak istendiği ve büyük ölçüde de başarılı olunduğu bilinmektedir. Araştırmalar, çağı ile geçmişi dikkate alındığında bu devirde kadınlar lehine son derece önemli değişme ve gelişmelerin kaydedildiğini ortaya koymuştur.</P>
Osmanlı?da Harem?in Gerçek Yüzü
<P class=MsoNormal>Bir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. Bu bizim ülkemizde de böyledir. Ancak bizde iki konu vardır ki&nbsp; bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. Bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih.</P>