Tarih

HEY GİDİ GÜNLER HEY!
Hiç özlenmez mi O GÜNLER? Faziletliydik... Kimsenin malına, mülküne göz dikmezdik. Kimsenin namusuna yan bakmazdık. Hırsızlık nedir bilmez, dilenciliği meslek edinmez, kimseyi de küçümsemezdik. Dürüsttük... Bir zamanlar Londra Ticaret Odası’nın en görünür yerinde şu mealde bir tavsiye levhası asılıydı: “Türklerle alışveriş et, yanılmazsın!”
Kimyanın Kurucusu: Cabir Bin Hayyan
Batıda Geber olarak bilinen Cabir bin Hayyan (721–815), başta kimya olmak üzere, tıp, eczacılık, metalürji, astronomi, felsefe, fizik gibi ilim dallarına katkılarıyla bilim tarihçileri tarafından tanınan Müslüman bir âlimdir.
Osmanlı Ufku
Dört yüz çadırlık Osmanoğulları aşiretinin yerleştiği Bilecik-Söğüt yamaçlarındaki bir levhada; "Bak Oğul! Beni incit, Şeyh Edebali'yi incitme!
Çanakkale Cephesi'nde ağlatan bayram
Çanakkale Cephesi'nde savaş devam ederken, Ramazan Bayramı'nın sabahında İstanbul'dan yola çıkan 24. Tümen askerleri, tozu dumana katarak vatan savunmasına gidiyordu.
Osmanlı’da Aşevleri
Ecdadımızın geçmişte yaptığı pek çok hayır kurumları vardır. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir”, Hadis-i şerifinin rehberliğinde, fakirleri ve açları doyurmak mübarek bir görev telâkki edilmiş , bu görevi ifa için de, çeşitli hayır müessese leri kurulmuştur.
Beldet'ün Tayyibetün!
Meşhur âlim Molla Cami, Ebced harflerini hece usulü ile hesap etmiş ve bunların toplamının, İstanbul’un fetih yılına tevafuk ettiğini bulmuştur. Kur’an-ı Kerim’de 34. sûre ol...
Mânânın Avucundaki Şehir! "İSTANBUL"
Zaman dilimindeki inceliğe bakın ki, o sırada âniden hastalanan ve henüz 1 yaşında olan Fatih, dua kapmak için annesinin kucağında huzura geliverdi. Hacı Bayram Velî Hazretleri, gözlerinin derin ışığ...
Bediüzzaman Hazretlerini Rahmet ile Anıyoruz...
İslâm mütefekkirlerinden Bediüzzaman Said Nursi 48. vefat yıldönümünde yıldönümünde rahmetle ve dualarla anıyoruz... Bediüzzaman Said Nursî, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslâm mütefekkirlerin...
Hazret-i Hatice Validemiz (r.a)
Dinlerin en mükemmeli olan İslamın ilk mümini ,Peygamber Efendimiz(S.A.)’in ilk ve en sevgili zevcesi ,malını İslam ve Peygamber adına harcayan , Ehl-iBeyt’in annesi büyük insan Hz.Hatice(r.a) ...
Yer Altından Gelen İnilti...
Ben Rıza Dedemin dördüncü göbekten torunuyum.   Hanımı dördüncü çocuğunu dünyaya getirirken vefat etmiş. Hanımı vefat ederken en büyük çocuğu on iki yaşında, en küçüğü ise bir haftalık bebekmiş...
(X)
Kapat
-->