Tarih

Çanakkale İçinde Vurdular, Beni!..
Kara zırhlılar Çanakkale Boğazının billur sularını kirletiyordu. Kiminin adı Queen Elizabeth, kiminin Sufren, kiminin Bouvet, kiminin Gauliose, kiminin Charlemagne, kiminin Irresistible idi. Gönderlerinde ayrı milletlerin bayrakları dalgalanıyordu.
Bir Destandır Çanakkale
Saf, tertemiz bir Anadolu çocuğuydu. "Düşman Çanakkale'ye dayandı." denildiğinde silâha sarılmış, orduya yazılmıştı. Diğerleri gibi onu da cepheye gönderdiler. Bir binbaşının emrine verdiler.
Hangi Kılıç: Rişarların mı, Eyyübîlerin mi?
Bir rivayete göre, İngiliz kralı Arslan Yürekli Rişar, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyübî'ye meydan okumak için dev gibi çelik kılıcını kaldırır ve kılıcından daha kalın bir demir direği ikiye böler.
Haram Yiyen Haramî Olur
TARİHÇİ ÂŞIK PAŞAZADE anlatıyor: Sultan II. Murad'a, artan savaş masraflarını karşılamak üzere, acil para lâzım olmuş. Çandarlı Halil Paşa'yı huzuruna çağırtmış. Varlıklı büyük bir aileden gelen Çandarlı'nm elinde büyükçe bir meblâğ olduğunu biliyormuş. Borç istemiş:
İbret Aynasında Zaman
AHMETLİ CEVDET PAŞA tarihten ne anladığını şöyle ifade eder: "Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her iki hâlde de karaya oturmak tehlikesi yüksektir."
Valide sultanlar hayırda yarışıyordu
Onlar padişah eşleri ve padişah anneleriydi. Çoğu zaman devletin idaresi ve siyasi olaylara karışmayan valide sultanlar kendilerine tahsis edilen maaşı hayır işlerinde kullanmayı tercih etti. Günümüze birçok tarihî eser bırakan valide sultanlar, yaptırdıkları hayır kurumları için birçok akar bırakmayı da unutmadı.
İman İle Gelen Dönüşüm: Necip Fazıl
İnsanın, inanç ve düşünce ikliminin değişmesiyle nasıl köklü ve temelden bir dönüşüm yaşayabileceğine misâl olarak, İslâm tarihinde, "İslâm'dan önce Ömer, İslâm'dan sonra Ömer" deyimi kullanılagelmiştir. Necip Fazıl ve hayatı da bu hususa misâl gösterilebilir. Bu değişim, onun şiir kronolojisine bakıldığında açıkça görülür.
Anadolu’nun Mayası; İslam
İslam, Anadolu’nun mayasıdır. İslam, bin yıldır, bu toprakların hâkim rengi, tadı, lezzeti ve temel güzelliğidir. İslam, bizi birbirimize kardeş eden, birliğimizi, dirliğimizi, düzenliğimizi temin eden temel unsurdur. İslam, ahlakımızın, faziletimizin, terbiyemizin onsuz olmayacağı özüdür, ruhudur.
Yürekler Tutuşmadan Denizler Tutuşmaz
Bazen bunalırsınız. Çözümsüz problemlere yüreğiniz dolaşır; hiç kurtulamayacağınızı, çözümsüzlükte yitip gideceğinizi düşünür; karamsarlığa düşersiniz...
Topkapı Sarayı'nın Dili
Bu ocağın dudu dâim sümbül izhâr eylesin Sahibine Hazret-i Hak nârı gülzâr eylesin" 1 (Bu ocağın dumanı dâim olsun, semaya yükselirken sümbül resimleri çizsin. Allah, cehennem ateşini sahibi için gül bahçesine çevirsin.)
(X)
Kapat
-->